26 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ III.3.2 ~ vader Jan en Cornelis

### under construction ### language will be changed to Dutch

Continues from here.
These are the descendants of Cornelis Over de Linden. The chart starts with his parents.
(* further research needed)

### generation 3 ###


(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835), z.v. (II.3) Andries Over de Linden en Iefje Schols, ged. 14-6-1785, ovl. 23-6-1835 aan boord van het schip "Euridice", scheepstimmerman in Enkhuizen (op korvet Nehalennia in 1806, lidm. kerk 11-7-1796), militair 1812;
geh. 11-5-1806 Enkhuizen (otr. 26-4 j.m./ j.d.)
Anna Goemaat (1784-1874) (a.k.a. Antje/ Johanna, Goedmaat/ Goeimaat), geb. 1784, ovl. 26-11-1874 Enkhuizen (aang. Klaas en Hajo Last), winkelierster Breedstr. 381 (1806), later huishoudster, d.v. Cornelis Pieterszoon Goemaat (ovl. 11-6-1808 Enkhuizen) en Elina Roemers.
Jan O.L. did not practice religion, but A.G. was orthodox calvinist and changed to an even more orthodox sect at age 85 or 86.
Kinderen:
 1. Eefje, geb. 24-8-1807, ged. 20-9-1807 Leiden (N.H. Pieterskerk) # verm. jong ovl.; more research needed
 2. Cornelis Over de Linden, geb. 11-1-1811 (ged. 1-2 get. Neeltje van Sol, note: on same day as cousin Jantje Jans OdL) Enkhuizen ==>> (IV.3.2.2)
 3. (Helena, geb. 23-3-1812 Enkhuizen, ovl. 19-10-1812 Delft)

### generation 4 ###(IV.3.2.2) Cornelis Over de Linden I, z.v. (III.3.2), geb. 11-1-1811 Enkhuizen, ovl. 22-2-1874 Den Helder, scheepstimmerman bij de Kon. Marine in Den Helder;
geh. (1) 2-1-1833 Amsterdam
Trijntje Johanna Visser, geb. 21-3-1804 Den Helder, vroedvrouw, ovl. 31-12-1861, wed. van de schot George Pieter May/ Maij (hun dochter Hermina (of Wilhelmina?) Doyetta May, geb. ca.1825, was geh. met Jacob Munnik; May-Visser had nog een dochter die emigreerde naar America (Alberdina Cornelia Maij, geh. Dirk Lobé?), en twee zoons Jan, geb. ca.1828, en George, geb. ca.1830). Trijntje J. was d.v. Doije/ Dooije Visser en Hermina de Wilde.
geh. (2) 14-5-1863 Den Helder
Geertruida Van der Burg, geb. 25-8-1833 Den Haag, d.v. Hendrik van der Burg en Johanna van Meel, wed. Nicolaas Nieuwenhout en hertr. 25-5-1883 Den Helder Christiaan de Groot Viertelhauzen, wedr. Jansje Buwalda, z.v. Christiaan de Groot Viertelhauzen en Anna Dorothea Weimar.
Kinderen uit (1):
 1. Cornelis II Over de Linden, geb. 5-10-1833 Amsterdam ==> (V.3.2.2.1)
 2. (Antoon Cornelis, geb. 18-1-1836 en ovl. 22-2-1836 Den Helder)
 3. Leendert Floris Over de Linden, geb. 17-3-1837 Den Helder ==>> (V.3.2.2.3)
 4. Hendrika Over de Linden, geb. 2-3-1841 Den Helder ==>> (V.3.2.2.4)
 5. Anton Jan Over de Linden, geb. 4-2-1843 Den Helder ==>> (V.3.2.2.5)
 6. Anna Over de Linden, geb. 23-11-1845 Den Helder ==>> (V.3.2.2.6)### generation 5 ###


(V.3.2.2.1) Cornelis Over de Linden II, z.v. (IV.3.2.2), geb. 5-10-1833 Amsterdam, onderwijzer, vertrok naar Ned. Indie in 1853, waar hij overleed in 1868;
geh. 4-4-1856 Den Helder
Margaretha Krul, geb. 26-3-1834 Den Helder, ovl. op zelfde dag en plaats als echtgenoot, d.v. Nicolaas/ Klaas Jansz. Krul and Bregitte Cecilia Simons Krul
Kinderen:
after the death of their parents they were raised by their grandfather Cornelis and his second wife in Den Helder, later by their uncle L.F. OdL.
 1. Cornelis Nicolaas Anthon Over de Linden, geb. 6-10-1857 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.1)
 2. Brigitta Froukje Catharina Over de Linden, geb. 6-2-1859 Ternate ==>> (VI.3.2.2.1.2)
 3. (August, geb. ca. 1860, ovl. 31-10-1866 Semarang, Dutch Indies))
 4. Floris August Over de Linden, geb. 22-5-1863 Soerabaja ==>> (VI.3.2.2.1.4)

- - - broers


(V.3.2.2.3) Leendert Floris Over de Linden (1837-1919), z.v. (IV.3.2.2), geb. 17-3-1837 Den Helder, onderwijzer, later administrateur bij de Marine en daarna gemeente Den Helder, ovl. 7-1-1919 Den Helder (Kanaalweg 7);
geh. 26-4-1863 Schagen
Jantje/ Jansje De Rooij (1837-1864), geb. 14-1-1837, Schagen, d.v. Albertus de Rooij (geb. ca.1810 Alkmaar, ovl. 10-2-1864 Schagen, onderwijzer, z.v. Hendrik de Rooij en Suzanne Koot), en Antje Walig (geb. 11-4-1814 Schagen, ovl. voor 1841 Schagen, d.v. Simon Walig en Jantje Reins Swaal).
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(V.3.2.2.4) Hendrika Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2), geb. 2-3-1841 Den Helder, ovl. na 1896 (dan won. Amsterdam);
geh. 18-4-1865 Den Helder
Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 1834 Amsterdam, ovl. voor 1896, onderwijzer, z.v. Gerrit van Heusden en Johanna Kortman
Kinderen:
 1. Albertus Hendrikus Van Heusden, geb. 30-4-1869 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.4.1)
 2. Cornelis Van Heusden, geb. 10-2-1871 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden
 3. Leendert Floris Van Heusden, geb. 26-5-1873 Amsterdam, (dienstplichtig?) militair, geh. ? Helena Stella Hawker *
 4. Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam ==> (VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV

- - - zus/broer


(V.3.2.2.5) Anton Jan Over de Linden, z.v. (IV.3.2.2), geb. 4-2-1843 Den Helder, ovl. 15-3-1899 Amsterdam; machinist bij de Kon. Marine;
geh. 11-8-1869 Den Helder
Antje Verfaille, geb. 9-2-1847 Den Helder, ovl. 2-2-1919 Haarlem, d.v. Jacob Verfalje en Jannetje Rab
Kinderen:
 1. (Anton Jan, 7-9-1870 en ovl.13-2-1871 Den Helder)
 2. Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, 31-3-1876 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.2)
 3. Anton Jan Over de Linden, 11-4-1878 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.3)
 4. Leendert Floris Over de Linden, 6-3-1881 Den Helder, register militaire dienst 1901 Haarlem *
 5. Catharina Johanna Over de Linden, 17-11-1882 Den Helder ==>> (VI.3.2.2.5.5)

- - - broer/zus


(V.3.2.2.6) Anna Over de Linden, d.v. (IV.3.2.2), geb. 23-11-1845 Den Helder, ovl. voor 1887;
geh. 24-12-1866 Den Helder 
Nicolaas Matthijs Bergman, geb. 24-7-1839 Amsterdam, ovl. na 1902 (asked Fred. Muller to investigate the OLB-paper), onderwijzer Amsterdam, z.v. Adrianus Bergman en Frederika Elisabeth Borrenberg, hertr. 29-12-1887 Amsterdam Margaretha Rootlieb, geb. 1854.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 6-10-1867 Amsterdam ==>> (VI.3.2.2.6.1)
 2. Gerardus Bergman, geb. 29-6-1869 Amsterdam; ovl. 24-11-1941 Medemblik.
 3. Frederika Johanna Elisabeth, geb. 4-1-1871, ovl. na 1886
 4. Floris Jan Bergman, geb. 10-1-1874 Amsterdam; ==>> (VI.3.2.2.6.4)
 5. (Anna Oera Linda, geb. 16-2-1876 en ovl. 15-3-1877 Amsterdam)
 6. Anna Oera Linda Bergman (later changed into: "Anna Vera Linda"), geb. 7-9-1877 Amsterdam; ovl. 6-7-1956 Zeist, ongehuwd onderwijzeres.


### generation 6 ###


(VI.3.2.2.1.1) Cornelis Nicolaas Anthon/ Cornelis III Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1), geb. 6-10-1857 Soerabaja, ovl. 7-11-1934 Zandvoort, machinist bij de Marine, police officer (?) in Hellevoetsluis/ Den Helder/ Amsterdam v.a. 1906;
geh. 17-1-1883 Den Helder
Martje Adriana Van Vliet, geb. 10-6-1858 Den Helder, ovl. voor 1934, d.v. Pieter van de Vliet and Johanna Wilhelmina Tegel
Kinderen:
 1. Cornelis IV Over de Linden, geb. 12-12-1883 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.1.1.1)
 2. Johanna Wilhelmina Over de Linden, geb. 5-3-1890 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.2)
 3. Pieter Wilhelm Over de Linden, geb. 25-9-1893 Den Helder, ovl. na 1933 (dan ongeh. en vertr. van Amsterdam naar Arnhem, Driekoningendwarsstraat 85) *
 4. Sophia Over de Linden, geb. 27-12-1895 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.1.4)

- - - broer/zus


(VI.3.2.2.1.2) Bregetha Froukje Catharina/ Brecht/ Brigitta Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.1), geb. ca. 1859 Ternate, ovl. 12-9-1940 Schagen;
geh. (1) 10-5-1882 Den Helder (gesch. 30-3-1903):
François Gustaaf Adolf Wissel, geb. 5-10-1855 Vlissingen, machinist bij de Marine, z.v. Francois Wilhelm Wissel;
geh. (2) 3-11-1904 Den Helder 
Gerardus Nobbes, geb. 1853 Den Helder, ovl. 28-9-1929 Den Helder, timmerman, z.v. Jan Nobbes and Catharina de Graaf
Kinderen uit (1):
 1. François Wilhelm Wissel, geb. 17-3-1883 Den Helder, loting mil. dienst1903 *
 2. Cornelis Leendert Anton Wissel, geb. 17-8-1887 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.2)
 3. Leonardus Johannes Willem Wissel, geb. 27-2-1889 Den Helder ==>> (VII.3.2.2.1.2.3)

- - - zus/broer


(VI.3.2.2.1.4) Floris August Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.1), geb. 23-5-1863 Samarang, ovl. ca. 1910 Harderwijk?, winkelbediende, depothouder,
geh. 2-9-1886 Amsterdam
Anna Petronella Lobbes, geb. 5-10-1849 Amsterdam, onderwijzeres, d.v. Johan Christiaan Lobbes and Dirkje van Scheers The name of his widow's maid was Riek Mulder-Pomper
Geen kinderen.


- - - neven


(VI.3.2.2.4.1) Albertus Hendrikus Van Heusden, z.v. (V.3.2.2.4), geb. 30-4-1869 Amsterdam, makelaar/ makelaar in koffie;
geh. (1) 6-2-1896 Amsterdam (gesch. 27-9-1906)
Hendrika Herfst, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 21-10-1940 Hoorn, d.v. Jan Frederik Hendrik Herfst and Louise Roeloffine Bosch
geh. (2) 21-1-1909 Amsterdam (gesch. 10-10-1910 Amsterdam)
Elise Mathilda Werlemann, geb. 1883 Amsterdam, d.v. Marinus Jacobus Werlemann en Marie Anne Gesina Dorothea Reinike, hertr. 1930 Michiel de Bruijn


- - - neef/nicht


(VI.3.2.2.5.2) Janette Reinoutje Anna Betsij Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5), geb. 31-3-1876 Den Helder;
geh. 5-7-1900 Haarlem  
Wybe Anne Borger, geb. 1875 Wijhe, officer of Health, z.v. Engelbertus Johannes Borger and Hendrina Petronella Van den Nulft
Kind:
 1. Bart Borger, geb. 1909 Batavia ==>> (VII.3.2.2.5.2.1)


- - - zus/broer
 

(VI.3.2.2.5.3) Anton Jan Over de Linden, z.v. (V.3.2.2.5), geb. 11-4-1878 Den Helder, ovl. 14-1-1934 Haarlem;
geh.
Emelie Berkelie, ovl. 17-1-1940 Sprang-Capelle (no info on parents or birth).
Kind:
 1. Laura Over de Linden, geb. 1909 Pasoeroean (Indies) ==>> (VII.3.2.2.5.3.1)


- - - broer/zus
 


(VI.3.2.2.5.5) Catharina Johanna Over de Linden, d.v. (V.3.2.2.5), geb. 17-11-1882 Den Helder, ovl. 1955;
geh. 6-7-1911 Haarlem (en in zelfde maand geemigreerd naar Canada)
Jan van der Pant/ John Vanderpant, geb. 11-1-1884 Alkmaar, ovl. 24-7-1939 Vancouver, fotograaf en journalist, fotostudio Okotoks Alberta/ Fort Macleod/ New Westminster, British Columbia/ Vancouver, z.v. Jan van der Pant and Catharina Sophia Hendrika Anthonia Ezerman (zie biografie)
Kinderen:
 1. Anna Vanderpant, geb. 1913 in Nederland (bij moeder van C.J.), voortzetting fotostudio samen met zus
 2. (John, geb. en ovl. 1915 in Canada)
 3. Catharina (Carina) Vanderpant, geb. 1917 Fort Macleod, voortzetting fotostudio samen met zus

- - - nicht/neef


(VI.3.2.2.6.1) Cornelis Bergman, z.v. (V.3.2.2.6); geb. 6-10-1867 Amsterdam; ovl. na 1931; kantoorbediende, later handelaar;
geh. 20-3-1902, Amsterdam 
Elisabeth Sophia Maria Cavalini, geb. 7-1-1874 Amsterdam, ovl. 18-7-1933 Zandvoort, d.v. Jan Louis Cavalini en Carolina Elisabeth Brouwer.
Kinderen:
 1. Cornelis Bergman, geb. 5-2-1903 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.1)
 2. Elisabeth Sophia Maria Bergman, geb. 10-1-1904 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.2)
 3. Carolina Elisabeth Bergman, geb. 5-2-1905 Amsterdam ==>> (VII.3.2.2.6.1.3)
 4. (Nicolaas Matthijs, geb. 21-7-1907 en ovl. 15-2-1911 Amsterdam)
 5. (Nicolaas Matthijs, geb. 19-6-1912 en ovl. 29-10-1931 Amsterdam)
 6. (Albert, geb. 25-1-1914 en ovl. 21-8-1914 Amsterdam)

- - - broers


(VI.3.2.2.6.4) Floris Jan Bergmanz.v. (V.3.2.2.6); born 10-1-1874 Amsterdam, ovl. 29-1-1952 Zeist; onderwijzer Amsterdam, Naaldwijk, Zeist; ovl. 29-1-1952 Zeist;
geh. 28-7-1898 Amsterdam
Johanna Hendrika Borman, geb. 1875 Amsterdam, ovl. 13-8-1960 Blaricum, d.v. Hendrik Johannes Borman (teacher) and Anna Frederika Wilhelmina Kottmeier.
Kind:
 1. Floris Jan Bergman, geb. 16-8-1903 Naaldwijk, ovl. 8-6-1976 Blaricum, schilder, aquarellist, tekenaar


### generation 7 ###


(VII.3.2.2.1.1.1) Cornelis Over de Linden IV, z.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 12-12-1883 Den Helder, ovl. 7-10-1958 Amsterdam (grave in Den Helder), surnumerair Waspik (1903), Police chief-inspector;
geh. 30-4-1909 Den Helder to:
Alberta Hendrika Van Heusden, geb. 8-7-1876 Amsterdam, ovl. 14-10-1959 grave in Den Helder, daughter of Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika over de Linden (V.3.2.2.4).
No children.


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.1.1.2) Johanna Wilhelmina Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 5-3-1890 Den Helder, ovl. 1-6-1969 Haarlem;
geh. (1) 28-5-1915 Den Helder to:
Cornelis van Heusden, geb. 18-2-1871 Amsterdam, ovl. 31-12-1934 Heemstede, koffiehandelaar, cabinet-maker, z.v. Albertus Hendrikus van Heusden and Hendrika Over de Linden (V.3.2.2.4);
geh. (2) 29-11-1935 Bloemendaal
Louis Backer, geb. 21-5-1876 Schiedam, ovl. 6-3-1954 Bloemendaal, houtvester, lid van de fa. Corn. de Vlaming & L. Backer, beëdigde makelaars in machinerieën en metalen, z.v. Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes, wed. Marie Antoinette Pearson


- - - zusters


(VII.3.2.2.1.1.4) Sophia Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.1.1), geb. 27-12-1895 Den Helder;
geh. 3-11-1921, Amsterdam
Johannes Carel Evers, geb. ca. 1895 Amsterdam, koopman (1921)/ officier landmacht (?), z.v. Johannes Evers and Johanna Anthonia Bruigom


- - - nicht/neef


(VII.3.2.2.1.2.2) Cornelis Leendert Anton Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 17-8-1887 Den Helder, first hotel chef;
geh. 31-10-1912 Den Helder
Anna Maria Koenders, geb. ca.1890 Nieuwer-Amstel, d.v. Wilhelmus Koenders en Maria Francisca van Kuijk


- - - broers

 
(VII.3.2.2.1.2.3) Leonardus Johannes Willem Wissel, z.v. (VI.3.2.2.1.2), geb. 27-2-1889 Den Helder, cabinet maker;
geh. 28-11-1912 Den Helder
Cornelia van Ravens, geb. ca.1889 Den Helder, d.v. Willem van Ravens en Elisabeth Vroon


- - - achterneven


(VII.3.2.2.5.2.1) Bart Borger, z.v. (VI.3.2.2.5.2), geb. 1909 Batavia;
geh. 19-1-1933 Leiden
Carolina Amélie Horst


- - - neef/ nicht


(VII.3.2.2.5.3.1) Laura Over de Linden, d.v. (VI.3.2.2.5.3), geb. 1909 Pasoeroean (Indies);
geh. 29-12-1931 Haarlem
Albert Roos, geb. 1901 Enschede, arts, z.v. Jan Roos en Aafke Buijs


- - - achternicht/-neef


(VII.3.2.2.6.1.1) Cornelis Bergman, z.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1903 Amsterdam, fabrikant;
geh. 2-4-1931 Amsterdam
Janna Niesje Spek, geb. 1903 Den Haag,d.v. Jakob Spek en Clazina Philippina van den Berg


- - - broer/zus


(VII.3.2.2.6.1.2) Elisabeth Sophia Maria Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 10-1-1904 Amsterdam; ovl. voor 1945;
geh. 9-4-1929 Amsterdam  
Nicolaas Anton Waaning, geb. 1903 Amsterdam, predikant, ovl. 17-8-1945 Zandvoort, z.v. Willem Johannes Waaning en Wilhelmina Sonnenschein


- - - zussen(VII.3.2.2.6.1.3) Carolina Elisabeth Bergman, d.v. (VI.3.2.2.6.1), geb. 5-2-1905 Amsterdam;
geh. 3-8-1926 Amsterdam
Machgielis Euwe, geb. 1901 Watergraafsmeer, onderwijzer, z.v. Cornelis Willem Euwe en Elizabeth Maria van der Meer

Parenteel Over de Linden ~ III.3.6 ~ tante Aafje

### under construction ###

Continues from here.
Language will be changed into Dutch.
These are the descendants of Cornelis' tante Aafje Over de Linden.


(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849), daughter of (II.3) Andries Over de Linden and Iefje Schols, baptised Enkhuizen 13-5-1798, dealer in used goods (1846), died Enkhuizen 4-2-1849 (at Nieuwe Rietdijk), joined church 15-4-1817.
married (1st) Enkhuizen 27-5-1821 ( * see note 1)
Hendrik Reuvers (1796-1845), born/baptised Enkhuizen 20/29-1-1796 ('Spurius'?), son of Cornelia Brouwer and unknown father, assistant of cheese trader (labourer in 1839; witness at wedding Trijntje Pieters Over de Linden), died Enkhuizen 15-2-1845 (at Nieuwe Rietdijk) ( * see note 2);
married (2nd) Enkhuizen 20-12-1846
Koop Simonsz. Meijlof (1804-1875) (from Enkhuizen) born ca. 1804, died 27-2-1875 Enkhuizen, labourman (1846), dealer in used goods (1849), son of Sijmon Meijlof and Martje Broek. He remarried Enkhuizen 5-8-1849 Geertjen de Graaf, born ca. 1810, daughter of Cornelis de Graaf and Antje Bijkerk.
( * note 1)
witnesses to this marriage (among others): Cornelia Brouwer, mother of groom, and Jan over de Linden, cousin of the bride. According to the wedding certificate, Hendrik Reuvers was a 'natural son' of Cornelia Brouwer (that means she was not married). The document also shows the names of two children from Aafje that were accepted by Hendrik: Cornelia (born 1818) and Andries (born 1820)
( * note 2)
According to the death certificate, Hendrik Reuvers was a "son of Hendrik Reuvers and Cornelia Brouwer, a married couple living in Enkhuizen". This was probably a lie, since no marriage of Hendrik Reuvers and Cornelia Brouwer can be found in Enkhuizen. On 4-11-1797 Cornelia Brouwer did marry though, with Cornelis Willemsz. Bakker.
children Reuvers:

 1. Cornelia/ Kee Reuvers, born Enkhuizen 12-9-1818 (accepted at marriage) ==>> see (IV-15 wordt IV.3.6.1)
 2. Andries Reuvers, born Enkhuizen 15-10-1820 (accepted at marriage) ==>> see (IV-16 wordt IV.3.6.2)

### generation 4 ###


(IV-15 wordt IV.3.6.1) Cornelia/ Kee REUVERS, daughter of (III-7 wordt III.3.6), born Enkhuizen 12-9-1818 ("at Sijbrandsdijk, daughter of Aafje over de Linden, maid, reported by the midwife"), accepted as a child by Hendrik Reuvers at the marriage of her mother at 27-5-1821, died Enkhuizen 3-3-1878 (at Nieuwe Rietdijk).
married Enkhuizen 5-8-1838 ( * see note)
Rijkent KOFMAN, born Enkhuizen 2-6-1820, laborer ('44), timberman, died 19-6-1861 Enkhuizen, son of Jacob Kofman and Trijntje Frankfort
( * note)
Witnesses at the marriage (giving permission): Jacob Kofman, 49 years old, father of the groom, Trijntje Frankfort, 48 years old, mother of the groom, Hendrik Reuvers, 42 years old, father of the bride, and Aafje over de Linden, 39 years old, mother of the bride.
The marriage certificate also says: The bride, whose father was not mentioned at her birth, was accepted at the marriage of her mother in Enkhuizen at 27 May 1821 by Hendrik Reuvers.
Het gezin woonde eerst op de Rietdijk, later op de Vischmarkt (BR 11, fol. 23).

children born Enkhuizen:
 1. Trijntje Kofman, 8-3-1839 ==>> see (V-24 wordt V.3.6.1.1)
 2. Jacob Kofman, 1-10-1843 ==>> see (V-25 wordt V.3.6.1.2)
 3. (Wiggertje, 17-8-1846, died 14-4-1848 Enkhuizen)
 4. Wiggertje Kofman, 27-5-1849 ==>> see (V-26 wordt V.3.6.1.4)
 5. Hendrik ("Hein") Kofman, 11-2-1853 ==>> see (V-27 wordt V.3.6.1.5)
 6. (Aafje, 5-5-1858, died 20-7-1858 Enkhuizen)

Cornelia Kofman-Reuvers; with granddaughters Cornelia and Teetje Zwaan (?)

- - - sister/brother


(IV-16 wordt IV.3.6.2) Andries REUVERS, son of (III-7 wordt III.3.6), born Enkhuizen 15-10-1820, died before 1863 (Hillegom?), timberman at Nieuwe Rietdijk ('44);
married 12-11-1843 Enkhuizen to: (Reuvers accepted the child)
Sijbrigjen SCHANSTRA, born ca.1816 Lemsterland/Lemmer, died 24-1-1870 Enkhuizen (Vischmarkt), daughter of Jacob Annes Schanstra and Leentje Pieters van der Goot
children:
 1. Hendrik Reuvers, born 8-2-1843 Enkhuizen (at Visschersdijk, as "Hendrik Schanstra", father not mentioned, registration by Andries & Hendrik Reuvers), married 3-3-1867 Venhuizen to Geertje van Meurs, born 5-11-1840 Venhuizen, daughter of Pieter van Meurs and Maartje Zweep
 2. Neeltje Reuvers, born 16-12-1844 Enkhuizen, married 7-11-1867 Enkhuizen to Jan de Jong, laborer, born 1844 Enkhuizen, son of Dirk de Jong and Fempje van Veen
 3. Jacob Reuvers, born 21-3-1847 Enkhuizen ==>> see (V-28 wordt V.3.6.2.3)
 4. Aafje, born 28-11-1848 Enkhuizen
 5. (Andries, born ca.1856 Hillegom, died 6-5-1863 Enkhuizen)

### generation 5 ###


(V-24) Trijntje KOFMAN, daughter of (IV-15), born 8-3-1839 Enkhuizen, died 23-8-1912 Enkhuizen;
married 2-12-1858 Andijk to:
Andries ZWAAN, landfarmer, born 23-12-1830 Andijk, died 11-5-1909 Enkhuizen, son of Hendrik Zwaan and Teetje Zwier
children born Enkhuizen:
 1. Hendrik Zwaan, born 24-10-1859 ==>> see (VI-25)
 2. Rijkent Zwaan, born 6-12-1860 ==>> see (VI-26)
 3. Klaas Zwaan, born 25-6-1862 ==>> see (VI-27)
 4. Cornelia Zwaan, born 3-12-1863, died 24-1-1924 Enkhuizen
 5. Teetje Zwaan, born 10-5-1865, died 14-9-1919 Andijk, married 29-8-1895 Enkhuizen to Cornelis van der Leek, painter, born 1-6-1866 Enkhuizen, died 9-2-1934 Enkhuizen, son of Harmen van der Leek and Theodora Koorn
 6. Aafje Zwaan, born 6-10-1867, died 19-8-1941 Chicago USA, married 23-7-1891 Enkhuizen to Jan Sluis, trader of seeds, born 29-10-1868 Andijk. They emigrated to the USA.
 7. Andries Zwaan, born 7-4-1870 ==>> see (VI-28)
 8. Jacob Zwaan, born 25-3-1873 ==>> see (VI-29)
 9. Roelof Zwaan, born 4-2-1875 ==>> see (VI-30)
 10. Piet Zwaan, born 20-6-1877, landfarmer, died 18-10-1935 Enkhuizen
 11. Willem Zwaan, born 1-5-1882 ==>> see (VI-31)


- - - sister/brother


(V-25) Jacob KOFMAN, son of (IV-15), born Enkhuizen 1-10-1843, timberman, died 16-6-1911 Enkhuizen;
married Enkhuizen 17-9-1863
Hendrika GREINER, born Enkhuizen 5-2-1842, died 29-11-1916 Enkhuizen, daughter of Johannes Greiner and Antje Blom.
The family lived at the Noorderhavendijk, Oude Doelen and Torenstraat respectively, and was Dutch Reformed (Nederlands Hervormd), later Apostolic. Het civil register mentions him as 'leader of the holy apostolic mission community' ("Voorganger bij de Heilige Apostolosche Zending Gemeente"). According to the death certificate he was a clergyman ("Geestelijke").
children born Enkhuizen:
 1. Cornelia Kofman, 3-6-1864, died 20-7-1918 Enkhuizen, married 22-2-1917 Enkhuizen to Pieter Groot, cigarmaker, born 16-5-1866 Andijk, died 9-7-1939 Nieuwer-Amstel, widower of Trijntje Dijkstra, son of Klaas Groot and Zwaantje Bakker
 2. (Antje, 19-9-1865, died 28-12-1870 Enkhuizen)
 3. (Catharina, 3-2-1867, died 30-1-1874 Enkhuizen)
 4. Eva Kofman, 18-3-1868, died 18-7-1896 Enkhuizen
 5. (Rijkent, 29-6-1869, died 13-3-1881 Enkhuizen)
 6. (Johannes, 5-11-1870, died 23-4-1882 Enkhuizen)
 7. (Antje, 21-2-1872, died 23-7-1877 Enkhuizen)
 8. (Hendrik, 26-10-1873, died 26-12-1877 Enkhuizen)
 9. Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman, 14-8-1875 ==>> see (VI-8) (Gerard O.L.)
 10. (Antje Philippina Helena, 8-6-1878, died 11-10-1882 Enkhuizen)
 11. (lifeless daughter, 28-1-1886)- - - broer/zus


(V.3.6.1.4) Wiggertje Kofman, d.v. (IV.3.6.1), geb. 27-5-1849 Enkhuizen, ovl. 11-11-1917 Enkhuizen;
geh. 19-5-1870 Enkhuizen
Reindert Bankert, geb. 29-4-1845 Enkhuizen, ovl. 26-9-1922 Enkhuizen, arbeider ('70)/ landbouwer ('78-'90)/ winkelier/ handelaar, z.v. Jacob Bankert en Grietje Bruin;
Hun religie was apostolisch en ze woonden aan het Westeinde ('70), Oudegracht ('72), Handvastwater ('78-'90),Torenstraat ('17);
kinderen:
 1. Jacob Bankert, geb. 31-12-1870 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.1)
 2. Rijkent Bankert, geb. 24-11-1872 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.2)
 3. Maarten Bankert, geb. 3-9-1878 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.3)
 4. Cornelia Bankert, geb. 6-4-1882 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.4)
 5. Johannes Bankert, geb. 24-10-1884 Enkhuizen, ovl. 5-5-1908 Enkhuizen (Torenstraat), zonder beroep, ongeh.
 6. (Hendrik, geb. 11-4-1888 en ovl. 23-8-1890 Enkhuizen)
 7. Friedrich Wilhelm Bankert, geb. 20-6-1890 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.4.7)

- - - zus/broer


(V.3.6.1.5) Hendrik Kofman ("Hein"), z.v. (IV.3.6.1), geb. 11-2-1853 Enkhuizen, ovl. 15-1-1933, Enkhuizen, timmerman ('82) in the Westerstraat;
geh. 6-3-1875 Enkhuizen
Cornelia Watering ("Kee"), geb. 10-11-1851 Enkhuizen, ovl. 8-1-1931 Enkhuizen, d.v. Bertus Watering en Elisabeth de Wolf.
Hein Kofman woonde in het huis waar zijn overgrootvader Andries Over de Linden had gewoond en beschuldigde Cornelis Over de Linden ervan het OLB gestolen te hebben van zijn moeder.
Kinderen:
 1. (Rijkent, geb. 24-7-1875 en ovl. 30-7-1875 Enkhuizen)
 2. Rijkent Kofman, geb. 17-12-1876 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.2)
 3. Elisabeth Kofman, geb. 2-2-1879 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.3)
 4. Cornelia Kofman, geb. 18-1-1881 Enkhuizen, ovl. 9-4-1958 Den Haag, ongeh.
 5. Bertus Kofman, geb. 16-8-1883 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.5)
 6. Catharina Kofman, geb. 14-12-1885 Enkhuizen, ovl. 1-7-1964 Rotterdam, ongeh.
 7. Aaltje Kofman, geb. 29-6-1888 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.7)
 8. (Jacob, geb. 31-10-1890 en ovl. 1-2-1891 Enkhuizen)
 9. (Wiggertje geb. 25-5-1892 en ovl. 19-9-1892 Enkhuizen)
 10. Wiggertje Kofman, geb. 1-1-1894 Enkhuizen ==>> (VI.3.6.1.5.10)
 11. (Jacob, 25-1-1897 en ovl. 1-3-1897 Enkhuizen)- - - neven


(V.3.6.2.1) Hendrik Reuvers (1843-1931), z.v. (IV.3.6.2), geb. 8-2-1843 Enkhuizen (at Visschersdijk, as "Hendrik Schanstra", vader niet genoemd, aang. door Andries en Hendrik Reuvers), ovl. 31-7-1931 Stavoren, arbeider;
geh. 3-3-1867 Venhuizen 
Geertje van Meurs (1840-1916), geb. 5-11-1840 Venhuizen, ovl. 21-4-1916 Bovenkarspel, d.v. Pieter van Meurs en Maartje Zweep
Kinderen:

 1. Andries Reuvers, geb. 1867 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.1)
 2. Pieter Reuvers, geb. 1870 Venhuizen, ovl. 16-6-1947 Venhuizen, ongehuwd.
 3. Jacob Reuvers, geb. 1874 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.3)
 4. Sibrand Reuvers, geb. 1876 Venhuizen, ovl. 22-12-1898 Venhuizen, ongehuwd dienstknecht. 
 5. Maria Johanna Reuvers, geb. 1877 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.5)
 6. Cornelis Reuvers, geb. 1879 Venhuizen ==>> (VI.3.6.2.1.6)
 7. (Hendrik, geb. 1882 en ovl. 30-4-1883 Venhuizen)

- - - broer/zus


(V.3.6.2.2) Neeltje Reuvers, d.v. (IV.3.6.2), geb. 16-12-1844 Enkhuizen,
geh. 7-11-1867 Enkhuizen
Jan de Jong, arbeider, geb. 1844 Enkhuizen, z.v. Dirk de Jong en Fempje van Veen


- - - zus/broer


(V.3.6.2.3) Jacob Reuvers, z.v. (IV.3.6.2), geb. 21-3-1847 Enkhuizen;
geh. 9-5-1875 Hoogkarspel
Aafje Veer, geb. ca.1852, d.v. Klaas Veer en Antje Breebaart
kinderen:
 1. (Andries, geb. 1879 en ovl. 21-6-1880 Andijk, 13 mnd.)
 2. Antje Reuvers, geb. ca.1880 Andijk ==>> (VI.3.6.2.3.2)
 3. Andries Reuvers, geb. ca. 1882 Grotebroek ==>> (VI.3.6.2.3.3)
 4. Willem Reuvers, geb. ca. 1893 Grotebroek ==>> (VI.3.6.2.3.4)

### generatie 6 ###


(VI.3.6.1.1.1) Hendrik Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 24-10-1859 Enkhuizen, landbouwer en brandstofhandelaar, ovl. 9-1-1919 Enkhuizen;
geh. (1) 1-9-1887 Enkhuizen
Alida Meyer, geb. 18-4-1860 Enkhuizen, ovl. 12-1-1902 Enkhuizen, d.v. Hendrik Meyer en Marijtje Groenewoud;
geh. (2) 4-12-1902 Bierum
Grietje Heikema, geb. 15-4-1870 Bierum, d.v. Hendrik Heikema en Hermanna Zeedijk;
Kinderen uit (1):
 1. Andries Zwaan, geb. 2-4-1889
 2. Hendrik Zwaan, geb. 13-10-1893
 3. Trijntje Zwaan, geb. 24-11-1897
Uit (2):
 1. Harmanna Zwaan, geb. 13-6-1907, ovl. 18-4-1996 (graf Enkhuizen), geh. Gradus B. Brouwer

- - - broers


(VI.3.6.1.1.2) Rijkent Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 6-12-1860 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar, later cashier and director of Boerenleenbank Enkhuizen, ovl. 12-6-1954 Enkhuizen;
geh. 12-5-1887 Enkhuizen
Elbreg Koolhaas, geb. 6-10-1862 Enkhuizen, ovl. 19-4-1930 Enkhuizen, d.v. Cornelis Koolhaas en Alida Heyman
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 12-6-1888, ovl. 6-1-1965
 2. Cornelis Zwaan, geb. 24-3-1890, ovl. 28-8-1973
 3. Trijntje Zwaan, geb. 26-9-1891, ovl. 13-9-1971
 4. (Jan, geb. 9-8-1893, ovl. 6-3-1901)
 5. Hendrik Zwaan, geb. 30-11-1895, ovl. 25-7-1975 (graf Enkhuizen), geh. Jannie Pels
 6. Alida Zwaan, geb. 11-8-1897, ovl. 11-6-1986
 7. Rijkent Zwaan, geb. 1-7-1899, ovl. 1-4-1977
 8. Elbreg Zwaan, geb. 1-11-1901, ovl. 14-5-1992
 9. Jan Zwaan, geb. 17-9-1903, ovl. 23-9-1982
 10. Nicolaas Zwaan, geb. 14-7-1907, ovl. 19-5-1962

- - - broers


(VI.3.6.1.1.3) Klaas Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 25-6-1862 Enkhuizen, onderwijzer, ovl. 10-7-1922 Enkhuizen;
geh. 25-8-1893 Enkhuizen
Boukje Groeneveld, geb. 22-4-1868 Enkhuizen, d.v. Willem Groeneveld (1820-1892) en Elisabeth de Jager
kinderen Zwaan:
 1. Andries Zwaan, geb. 27-5-1894, ovl. 1963
 2. Elisabeth, geb. 5-12-1895
 3. Willem, geb. 26-8-1897
 4. Hendrik, geb. 13-12-1900
 5. Rijkent Jan Jacob, geb. 27-12-1904
 6. Trijntje Antonia Jacoba, geb. 16-3-1909

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.1.5) Teetje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1), geb. 10-5-1865, ovl. 14-9-1919 Andijk,
geh. 29-8-1895 Enkhuizen
Cornelis van der Leek, schilder, geb. 1-6-1866 Enkhuizen, ovl. 9-2-1934 Enkhuizen, z.v. Harmen van der Leek en Theodora Koorn


- - - zusters


(VI.3.6.1.1.6) Aafje Zwaan, d.v. (V.3.6.1.1), geb. 6-10-1867, ovl. 19-8-1941 Chicago USA,
geh. 23-7-1891 Enkhuizen
Jan Sluis, zadenhandelaar, geb. 29-10-1868 Andijk. Emigreerden naar de USA.


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.1.7) Andries Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 7-4-1870 Enkhuizen, boer en zadenhandelaar, ovl. 18-7-1945 Enkhuizen;
geh. (1) Sneek 31-5-1898 to:
Brechtje Sandstra, geb. Sneek 24-11-1871, ovl. Enkhuizen 25-3-1910, d.v. Thomas Wouter Sandstra en Sieke de Jager;
geh. (2) Schiedam 27-10-1910 to:
Rijmpje Amoureus, geb. Schiedam 10-10-1868, ovl. Enkhuizen 31-3-1942, d.v. Jan Amoureus en Elisabeth Vlasveld.
Kinderen uit (1):
 1. Thomas Wouter Zwaan, geb. 21-2-1899
 2. Trijntje Zwaan, geb. 26-8-1905
Uit (2):
 1. Maria Elisabeth Zwaan, geb. 5-8-1913

- - - broers


(VI.3.6.1.1.8) Jacob Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 25-3-1873 Enkhuizen, timmerman en aannemer in Enkhuizen, ovl. Enkhuizen 15-7-1937;
geh. Enkhuizen 9-5-1901
Johanna Sophia Reijling, geb. Amsterdam 10-12-1870, ovl. Enkhuizen 13-3-1965, d.v. Gerrit Johannes Reijling en Johanna Sophia Huchttonis.
Kinderen:
 1. Andries, geb. 6-11-1904
 2. Johanna Sophia Zwaan, geb. 1-5-1907 Amsterdam, onderwijzer, ovl. 7-12-1996 Enkhuizen.
 3. Gerrit Johannes Zwaan, geb. 15-5-1909, ovl. 30-12-1979 (graf Enkhuizen)
 4. Trijntje, geb. 10-4-1912
 5. Hendrika Johanna Zwaan, geb. 28-6-1914 Amsterdam, ovl. 27-5-1999 Hoorn, secretary; geh. 14-7-1983 Enkhuizen Willem Zwier, geb. 6-3-1910 Enkhuizen, boekhouder zadenbedrijf, ovl. 25-9-1989 Hoorn, z.v. Jacob Zwier en Anthonia Belier
 6. Cornelia Jocoba, geb. 12-1-1916

- - - broers


(VI.3.6.1.1.9) Roelof Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 4-2-1875 Enkhuizen, landbouwer en winkelier;
geh.
Wopkje De Boer, geb. 2-9-1879, ovl. Enkhuizen 16-7-1924
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-6-1905, ovl. 18-2-1991 (graf Enkhuizen), geh. Maartje Spoelstra
 2. Etje Zwaan, geb. 2-10-1906, ovl. 25-7-1990 (graf Enkhuizen), geh. Kees Lippe
 3. Willem, geb. 26-10-1908
 4. Pieter, geb. 17-9-1910

- - - broers


(VI.3.6.1.1.11) Willem Zwaan, z.v. (V.3.6.1.1), geb. 1-5-1882 Enkhuizen, teacher;
geh. Enkhuizen 1-10-1908
Aafje Lub, geb. Enkhuizen 21-8-1886, d.v. Jacob Lub en Reinouwtje Zwier
Kinderen:
 1. Andries Zwaan, geb. 18-8-1909, ovl. 1-7-1936 Enkhuizen
 2. Reinouwtje Zwaan, geb. 23-5-1912, ovl. 20-12-2003 Enkhuizen, geh. Matthijs Mazereeuw
 3. Trijntje Zwaan ("Truus"), geb. 28-4-1916, ovl. 9-1-2004 Enkhuizen, geh. Jacob van Keulen

- - - neef/nicht


(VI.3.6.1.2.1) Cornelia Kofman, d.v. (V.3.6.1.2), 3-6-1864, ovl. 20-7-1918 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Pieter Groot, sigarenmaker, geb. 16-5-1866 Andijk, ovl. 9-7-1939 Nieuwer-Amstel, z.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker, wedr. Trijntje Dijkstra


- - - zussen


(VI.3.6.1.2.9) Catharina Jacoba Hendrika ("Keetje") Kofman (1875-1913), d.v. (V.3.6.1.2), geb. 14-8-1875 Enkhuizen, ovl. 1-11-1913 Amsterdam;
geh. 17-2-1898 Enkhuizen
Gerard Over de Linden (1871-1955) (zie VI-8 in parenteel I), geb. 9-1-1871 Enkhuizen, ovl. 13-6-1955 Amsterdam, winkelbediende/ winkelier/ magazijnbediende, z.v. Bartholdus Over de Linden en Trijntje Mes (V-5), hertr. 1915 Jenneke Hendrika Lamberts.
Kinderen:
 1. Bartholdus Gerardus Over de Linden, geb. 1898 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.1)
 2. Hendrika Jacoba Over de Linden, geb. 1901 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.2)
 3. Catharina Cornelia Over de Linden, geb. 1905 Amsterdam ==>> (VII.3.6.1.2.9.3)

- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.4.1) Jacob Bankert, z.v. (V.3.6.4), geb. 31-12-1870 Enkhuizen, kramer/ winkelier,
geh. 18-8-1898 Enkhuizen  
Cornelia Mantel, geb. ca. 1873 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broers


(VI.3.6.1.4.2) Rijkent Bankert, z.v. (V.3.6.4), geb. 24-11-1872 Enkhuizen, handelaar/ winkelier,
geh. 25-7-1901 Enkhuizen
Vrouwtje Groot, geb. ca. 1876 Amsterdam, d.v. Klaas Groot en Zwaantje Bakker


- - - broers


(VI.3.6.1.4.3) Maarten Bankert, z.v. (V.3.6.4), geb. 3-9-1878 Enkhuizen, bediende/ winkelier,
geh. 9-5-1901 Enkhuizen
Oukje Mantel, geb. ca. 1878 Enkhuizen, d.v. Jacob Mantel en Trijntje Bruijn


- - - broer/zus


(VI.3.6.1.4.4) Cornelia Bankert, d.v. (V.3.6.4), geb. 6-4-1882 Enkhuizen, ovl. 16-11-1908 Enkhuizen (Torenstraat),
geh. 30-11-1905 Enkhuizen  
Albert Cornelis Noorden, geb. ca. 1879 Heerhugowaard, slager, z.v. Albert Noorden en Aaltje Krans


- - - zus/broer


(VI.3.6.1.4.7) Friedrich Wilhelm Bankert, z.v. (V.3.6.4), geb. 20-6-1890 Enkhuizen,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Martha Johanna Marie Prins, geb. ca. 1893 Velsen, d.v. Willem Prins en Hendrika Cornelia Leusvelt


- - - nicht/neef


(VI.3.6.1.5.2) Rijkent Kofman, z.v. (V.3.6.1.5), geb. 17-12-1876 Enkhuizen, ovl. 29-1-1960 IJmuiden, winkelmedewerker;
geh. Enkhuizen 26-10-1899
Barendiena Hubbeling, geb. 1-6-1877 Hilversum, ovl. 4-12-1960 IJmuiden, d.v. Jan Hubbeling en Dirkje Poen
Kinderen:
 1. (Hendrik, geb. 2-9-1900 IJmuiden, ovl. 18-1-1916 IJmuiden)
 2. Rijkent Kofman, geb. 21-6-1903 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.2)
 3. Cornelia Kofman, geb. 22-5-1905, IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.3)
 4. Dirkje Kofman, geb. 11-4-1907 Velsen ==>> (VII.3.6.1.5.2.4)
 5. Bertus Kofman, geb. 22-7-1908 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.5)
 6. Berendina Kofman, geb. 24-10-1909 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.6)
 7. Elizabeth Kofman, geb. 2-2-1911 IJmuiden ==>> (VII.3.6.1.5.2.7)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.3) Elisabeth Kofman, d.v. (V.3.6.1.5), geb. 2-2-1879 Enkhuizen, ovl. 26-8-1911 Enkhuizen,
geh. 16-5-1901 Enkhuizen
Jan Willem de Graaf, geb. 15-10-1876 Enkhuizen, ovl. 1-7-1925 Enkhuizen, z.v. Jacob de Graaf en Grietje Jekel- - - zus/broer


(VI.3.6.1.5.5) Bertus Kofman, z.v. (V.3.6.1.5), geb. 16-8-1883 Enkhuizen, ovl. 19-12-1940 Den Haag, policeman (vertr. Den Haag 15-6-1908);
geh. Enkhuizen 26-11-1908
Fempje Lub, geb. 12-5-1882 Enkhuizen, ovl. 6-11-1951 Den Haag, d.v. Thomas Lub en Jansje Kramer
kinderen:
 1. Cornelia Elisabeth Kofman, geb. 31-10-1911 Den Haag, ongeh.
 2. Thomas Kofman, geb. 3-12-1918 Den Haag ==>> (VII.3.6.1.5.5.2)

- - - broer/zus


(VI.3.6.1.5.7) Aaltje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5), 29-6-1888, ovl. 25-1-1932 Rotterdam,
geh. 22-2-1917 Enkhuizen
Willem van Weelden, evangelist, geb. 26-7-1888 Enkhuizen, died 26-8-1949 Rotterdam, z.v. Jacob van Weelden en Alina Mantell


- - - zussen


(VI.3.6.1.5.10) Wiggertje Kofman, d.v. (V.3.6.1.5), geb. 1-1-1894 Enkhuizen, ovl. 1-1-1982 Rotterdam,
geh. 12-5-1921 Enkhuizen
Arend Jacob Lokkerbol, geb. 1-6-1896 Rotterdam, ovl. 19-6-1966 Rotterdam, z.v. Cornelis Wilhelmus Lokkerbol en Cornelia Vis- - - achternicht/neef


(VI.3.6.2.1.1) Andries Reuvers, geb. 1867 Venhuizen, ovl. 12-3-1951 Enkhuizen, arbeider;
geh. 16-4-1899 Venhuizen
Neeltje Dikstaal, geb. 1874 Sijbekarspel, ovl. 31-5-1923 Enkhuizen, d.v. Klaas Dikstaal en Mientje/ Mietje Dekker
Kinderen:
 1. Hendrik Reuvers, geb. 1902 Enkhuizen, stoker; geh. 27-6-1923 Venhuizen Willempje Feller, geb. 1904 Venhuizen, d.v. Klaas Feller en Jannetje Sneeloper; Klaas Reuvers, geb. 1918 Enkhuizen, assistent-machinist; geh. 4-5-1932 Amsterdam Annette Maria Lub, geb. 1918 Enkhuizen, d.v. Theunis Lub en Marijke Hofstra

- - - broers

(VI.3.6.2.1.3) Jacob Reuvers, geb. 1874 Venhuizen, ovl. na 1961, stoker;
geh. 8-10-1904 Stavoren
Trijntje van Dijk, geb. 1882 Stavoren, ovl. 18-1-1961 Stavoren, d.v. Hans Van Dijk en Mari Kampen
Kinderen:
 1. Hendrik, geb. 1-1-1906 Stavoren; 
 2. Hans, geb. 20-10-1908 Stavoren; 
 3. Geertje, geb. 3-3-1910 Stavoren

- - - broer/zus

 
(VI.3.6.2.1.5) Maria Johanna Reuvers, geb. 1877 Venhuizen;
geh. 1-5-1904 Venhuizen  
Gerrit Koorn, geb. 1878 Bovenkarspel, landbouwer, z.v. Dirk Koorn en Trijntje Bijl
Kinderen:
 1. (Gerrit, geb. 1913 en ovl. 17-6-1914 Bovenkarspel)

- - - zus/broer


(VI.3.6.2.1.6) Cornelis Reuvers, geb. 1879 Venhuizen, ovl. na 1955, veldarbeider;
geh. (1) 6-5-1905 Andijk  
Gerbrechtje Mantel, geb. 1882 Andijk, ovl. 19-9-1924 Enkhuizen, d.v. Willem Mantel en Trijntje Vlieger;
geh. (2) 28-11-1926 Schellinkhout  
Cornelia Catharina de Graaff, geb. 1879 Hoorn, ovl. 7-7-1955 Hoorn, huishoudster, d.v. Petrus de Graaff en Cornelia Halfweg, wed. Bartholomeus Otte
Kinderen:
 1. Geertje Reuvers, geb. 1905 Andijk, ovl. 30-9-1956 Venhuizen; geh. 22-4-1926 Schellinkhout Willem Smit, geb. 1899 Berkhout, arbeider, z.v. Muus Smit en Grietje Worp; 
 2. (Willem, geb. ?-5-1907 en ovl. 6-6-1907 Andijk, 2 wkn.);  
 3. Willem Reuvers, geb. 1908 Andijk, landarbeider; geh. 15-5-1930 Hoogkarspel Aaltje de Boer, geb. 1907 Leeuwarderadeel, d.v. Oeds de Boer en Tjitske Hernamt;  
 4. Trijntje Reuvers, geb. 1910 Andijk, ovl. na 1956; geh. 5-2-1930 Venhuizen Jacobus Mastenbroek, geb. 1894 Venhuizen, ovl. 27-7-1956 Grootebroek, brandstoffenhandelaar, z.v. Ariën Mastenbroek en Trijntje Schekkerman; 
 5. (Hendrik, geb. 14-5-1917 en ovl. 30-5-1917 Andijk); 
 6. (levenloos geboren kind, 28-7-1920 Schellinkhout)

- - -neef/nicht


(VI.3.6.2.3.2) Antje Reuvers, d.v. (V.3.6.2.3), geb. ca.1880 Andijk,
geh. 6-10-1904 Grotebroek
Sam Meurs, geb. 1877 Randwijk (Heteren/ Overbetuwe), z.v. Steven Meurs and Hendrika Onderstal


- - - zus/broer

 
(VI.3.6.2.3.3) Andries Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3), geb. ca. 1882 Grotebroek,
geh. 5-9-1902 Blokker  
Neeltje Langereis, geb. 1879 Berkhout, d.v. Simon Langereis en Lijsbetha Veld


- - - broers


(VI.3.6.2.3.4) Willem Reuvers, z.v. (V.3.6.2.3), geb. ca. 1893 Grotebroek,
geh. 10-9-1919 Grotebroek
Geertrui Simon, geb. ca. 1895 Klundert, d.v. Johannes Cornelis Simon en Metje van Schaik### generatie 7 ###


(VII.3.6.1.2.9.1) Bartholdus Gerardus Over de Linden, z.v. (VI.3.6.1.2.9), geb. 1898 Amsterdam, commies bij de NS;
geh. 1-11-1923 Amsterdam
Maria Petronella Elisabeth Kropff, geb. 1898 Amsterdam, d.v. Johan Hendrik Kropff en Adriana Maria de Wild


- - - broer/zus(VII.3.6.1.2.9.2) Hendrika Jacoba Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9), geb. 1901 Amsterdam, telegrafiste,
geh. 7-6-1923 Amsterdam  
Hermanus Johannes Stokvis, geb. 1900 Amsterdam, controleur 2e klasse bij de Post- en Telegraafdienst, z.v. Pieter Stokvis en Maria Johanna van der Wardt


- - - zussen


(VII.3.6.1.2.9.3) Catharina Cornelia Over de Linden, d.v. (VI.3.6.1.2.9), geb. 1905 Amsterdam,
geh. 30-1-1930 Amsterdam
Lukas Jakobus Niederländer, geb. 1904 Amsterdam, kantoorbediende, z.v. Rijnhard Niederländer en Louisa Christina Christiaans


- - - achternicht/-neef(VII.3.6.1.5.2.2) Rijkent Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 21-6-1903 IJmuiden, ovl. 10-7-1960 Velsen,
geh. 15-6-1927 Velsen
Gerarda Georgina de Roo, geb. 14-8-1906 Zaandam, d.v. Arend Wiggert de Roo en Neeltje Kuit
Geen kinderen.


- - - broer/zus


(VII.3.6.1.5.2.3) Cornelia Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 22-5-1905, IJmuiden, ovl. 20-11-1992 IJmuiden,
geh. 1-11-1928 IJmuiden
Jan van Leeuwen, geb. 28-3-1902 Vlaardingen, ovl. 3-2-1988 IJmuiden, z.v. Jan van Leeuwen en Johanna Struys

 

- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.4) Dirkje Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 11-4-1907 Velsen,
geh. 1-7-1948 Haarlem 
Jacob Luyt, geb. 11-4-1890 Krommenie, ovl. 4-10-1977 Haarlem, wedr. of Jannetje Koomen, z.v. Jan Luyt en Neeltje Slooten


- - - zus/broer


(VII.3.6.1.5.2.5) Bertus Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 22-7-1908 IJmuiden, ovl. 7-9-1987 Heemskerk, electronisch reparateur;
geh. 4-10-1939 Tilburg
Helena Catarina Van Mosselveld, geb. 24-2-1917 Gilze-Rijen, d.v. Johannes Josephus van Mosselveld en Adriana Seelen
Kinderen:
 1. (Rudolf Johannes Hendrikus, geb. 10-4-1947 en ovl. 30-5-1947 Amsterdam)
 2. Rudolf Johannes Hendrikus Kofman, geb. 27-3-1948 Amsterdam, geh. 15-5-1972 Calgary (Canada)Linda Marlene Tolj, geb. 2-7-1947 Coaldale (Canada), d.v. Stjepan Tolj en Gay Stanford
 3. Adriana Barendina, geb. 22-1-1951 Velsen

- - - broer/zus
 

(VII.3.6.1.5.2.6) Berendina Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 24-10-1909 IJmuiden, ovl. 13-5-1983 IJmuiden,
geh. 30-5-1934 IJmuiden  
Pieter Sterk, geb. 3-10-1908 IJmuiden, died 16-3-1982 IJmuiden, z.v. Sijbrand Sterk en Grietje van den Berg


- - - zussen


(VII.3.6.1.5.2.7) Elizabeth Kofman, d.v. (VI.3.6.1.5.2), geb. 2-2-1911 IJmuiden, ovl. 30-6-1997 Assen,
geh. 25-11-1937 
Adrianus Blok, manager papierfabriek, geb. 5-11-1908 IJmuiden, ovl. 13-5-1962 IJmuiden, z.v. Willem Blok en Maria Zevenbergen


- - - nicht/neef


(VII.3.6.1.5.5.2) Thomas Kofman, z.v. (VI.3.6.1.5.5), geb. 3-12-1918 Den Haag, government official;
geh. 7-12-1945 Den Haag
Anthonia Johanna Sluiter, geb. 13-10-1923 Den Haag, d.v. Marinus Sluiter en Johanna Anthonia Berendina Kelderman
kinderen:
 1. Tom Kofman, geb. 10-9-1948 Den Haag, geh. 24-3-1986 Wateringen Aria Wijnanda Brouwer, geb. 2-10-1950 Den Haag, d.v. Martinus Johannes Brouwer and Geertruida de Bruin
 2. Ruben Ernest Kofman, geb. 11-12-1951 Den Haag, geh. 29-10-1975 Leischendam Gera Jeannette Helena Koster, geb. 23-7-1954 Den Haag, d.v. Iman Adrianus Koster en Anna Hillie van den Heuvel
 3. David Bert Marinus, geb. 25-12-1954 Den Haag

24 February 2017

Parenteel Over de Linden ~ II.3 ~ grootvader Andries

### under construction ###

Continues from genealogy Over de Linden.
Here are some of the more significant parts that are added or improved.
Descendants of Cornelis Over de Linden and his tante Aafje will be moved elsewhere.

This genealogy is partly in English, partly in Dutch. I intend to change it all into Dutch again.

This table contains one uncle and two aunts (and their descendants) of Cornelis:
 • Pieter (married Elisabeth de Boer) 
 • Trijntje (married Pieter Pijlsteker)
 • Antje (married Pieter van Doornik)
For Cornelis and his descendants see here.
For Tante Aafje and her descendants see here.

~ ~ ~

(II.3) Andries Over de Linden (1759-1820), son of (I) Jan Over de Linden and Jantje van der Woud, bapt. Enkhuizen 15-7-1759, died Enkhuizen 25-4-1820 (Oude Rietdijk), meester timmerman (1813)/ scheepstimmerman/ city works, he was 'prince-minded in 1800 and did the 'citizen's oath' ('Poorterseed') in 1811;
married Enkhuizen 12-5-1782, announced 26-4 (j.m. Hoogstraat/ j.d. Sijbrandsdijk, impost 6:-)
Iefje Schols (1762-1820), bapt. Enkhuizen 1-8-1762, died Enkhuizen 13-2-1820 (Nieuwe Rietdijk), d.o. Pieter Schols and Trijntje Dirks.
Children bapt. Enkhuizen:
 1. Pieter Over de Linden, 13-12-1782, witness Jikka Dirks ==>> see (III.3.1)
 2. Jan Over de Linden, 14-6-1785, witness Margrietje over de Linde ==>> see (III.3.2) contiunues here
 3. (Gerrit, 25-11-1787 witness Harmpje Keetman, died 28-1-1788, impost 2-2 was 3:-, "overleden aan stuipen", bij de Overtoom)
 4. Trijntje Over de Linden, 29-5-1791 witness Dirkje Kuijper ==>> see (III.3.4)
 5. Antjen Over de Linden, 7-1-1795 witness Dirkje Kuijper (born 2-1) ==>> see (III.3.5)
 6. Aafje Over de Linden, 13-5-1798 witness Dirkje Kuyper ==>> see (III.3.6) contiunues here

### generatie 3 ###


(III.3.1) Pieter Over de Linden (1782-1819), son of (II.3) Andries Over de Linden and Iefje Schols, born Enkhuizen 8-12-1782 (baptised 13-12), died 5-1-1819 Enkhuizen (living near Overtoom);
married 28-1-1810 Enkhuizen (announced 6-1 j.m/ j.d. Enkh.) to:
Elisabeth/ Lijsbeth Pieters (De Boer) (1788-1859), bapt. 12-9-1788 Enkhuizen, died 29-8-1859 Enkhuizen (living at Wijde Steiger), daughter of Pieter Jacobs (de Boer) and Trijntje Jacobs.
children:
 1. (Andries, born 31-10-1810 (bapt. 7-11 witness Eefje Schols), died 26-12 and burried 28-12-1810 Enkhuizen, Noorder Boerenvaart)
 2. (Trijntje, born 26-11-1811, bapt. 6-12 witness Iefje Schols, died 5-1-1812 Enkhuizen)
 3. Trijntje Over de Linden, born 28-4-1814 Enkhuizen ==>> see (IV-8 wordt IV.3.1.3)

- - - brothers


(III.3.2) Jan Over de Linden (1785-1835),
married 11-5-1806 Enkhuizen to:
Anna Goemaat (1784-1874)
contiunues here


- - - brother/sister


(III.3.4) Trijntje Over de Linden (1791-?), daughter of (II.3) Andries Over de Linden and Iefje Schols, bapt. 29-5-1791 Enkhuizen, died before 1837,
married 29-12-1813 Enkhuizen to
Pieter Pijlsteker/ Pijlsteeker (1788?-), kwartiermeester, timberman, born 1788 Amsterdam, died after 1840 (liv. Amsterdam), s.o. Jan Pijlsteeker and Maria Elisabeth Schwabbedissche, remarried 22-2-1837 Amsterdam Grietje Hendriks
children:
 1. Maria Pijlsteker, born 9-4-1822 Amsterdam ==>> see (IV.3.4.1)

- - - sisters

(III.3.5) Antje Andries Over de Linden (1795-1882), daughter of (II.3) Andries Over de Linden and Iefje Schols, born 2-1-1795 (bapt. 7-1) Enkhuizen, seamstress, died 6-9-1882 Enkhuizen, joined church 11-7-1814;
married 21-4-1813 Enkhuizen to:
Pieter Van Doornik (1795-1855), born 14-4-1795 Enkhuizen, died 20-11-1855 Enhuizen, bricklayer, son of Jan Pz. van Doornik and Wijntje Vis.
This family was Dutch Reformed (Ned.Hervormd) and lived at Nieuwe Rietdijk (1829), Nieuwe Zeedijk 390 (1840), Antje as widow at Nieuwe Westerstraat (1882).
children born Enkhuizen:
 1. (Jan, born 1814 and died 17-3-1814 Enkhuizen, 10 weeks old)
 2. Jan Van Doornik, born 1815, ==>> see (IV-10 wordt IV.3.5.2)
 3. IJfjen Van Doornik, born 1817, married 13-6-1841 Enkhuizen to Cornelis Westphalen, born 1816 Enkhuizen, died 6-10-1880 Enkhuizen, son of Willem Westphalen and Elisabeth Sweep (son Pieter died 24-10-1842 Enkhuizen, 14 weeks old)
 4. Andries Van Doornik, born 1820 ==>> see (IV-11 wordt IV.3.5.4)
 5. Simon Van Doornik, born 2-10-1822 ==>> see (IV-12 wordt IV.3.5.5)
 6. Aafje Van Doornik, born 1825 ==>> see (IV-12a wordt IV.3.5.6)
 7. Hendrik Van Doornik, born 1827, bricklayer, moved to Oudendijk in 1852.
 8. Wijntje/ Weintje Van Doornik, born 18-9-1829 ==>> see (IV-13 wordt IV.3.5.8)
 9. Roelof Van Doornik, born 8-10-1833 ==>> see (IV-14 wordt IV.3.5.9)
 10. (Pieter, born 29-11-1835 and died 14-2-1837 Enkhuizen)
 11. (Petronella, born 1838 and died 8-9-1842 Enkhuizen)

- - - sisters

(III.3.6) Aafje Over de Linden (1798-1849),
married (1st) Enkhuizen 27-5-1821
Hendrik Reuvers (1796-1845),
married (2nd) Enkhuizen 20-12-1846
Koop Simonsz. Meijlof (1804-1875)
contiunues here


### generatie 4 ###


(IV-8 wordt IV.3.1.3) Trijntje OVER DE LINDEN, daughter of (III-4 wordt III.3.1), born 28-4-1814 Enkhuizen, labourer Enkhuizen at Venuslaan (1834), Oude Rietdijk 460 (1840), Doornekroontje (1847), Torenstraat (1849), died 26-6-1855 Enkhuizen;
married 1-9-1839 Enkhuizen to:
Melchert ZWART a.k.a. Melgert Swart, baptised 2-3-1792 Enkhuizen (Reformed), labourer, died 14-2-1847 Enkhuizen, son of Jan Zwart and Ida Schram
child from unknown father:
 1. (Elisabeth, born 28-1-1834 Enkhuizen, died 31-1-1834 Enkhuizen)
children from the marriage:
 1. Ida Zwart, born 1843 Enkhuizen, not married, died 14-3-1926 Wageningen
 2. Pieter Zwart, born 1843 Enkhuizen ==>> see (V-13 wordt V.3.1.3.3)
child from unknown father:
 1. (Naatje, born 4-1-1849 Enkhuizen (registered by Trijntjes uncle Pieter van Doornik), died 12-1-1849 Enkhuizen)

- - - cousins to 1st degree


(IV.3.4.1) Maria Pijlsteker/ Peijlsteker (1822-?), daughter of (III.3.4) Trijntje Over de Linden and Pieter Pijlsteker, born 9-4-1822 Amsterdam, died after 1891 (liv. Amsterdam);
married (1) 8-4-1840 Amsterdam (divorced 4-4-1854 Amsterdam)
Gerardus Hendricus Giebing, born 1815 Amsterdam, died before 1888, shoemaker, s.o. Gerrit Karel Giebing and Elisabeth Kerssens;
married (2) 10-12-1856 Amsterdam  
Jacques Benjamin Carabijn, born 1831 Amsterdam, died before 1859, carrier, s.o. Benjamin Onisiphorus Carabijn and Dirkie van Guldener;
married (3) 25-5-1859 Amsterdam  
Pieter Gotfried Rashorn (1804-1885), born 21-10-1804 Amsterdam, died 29-1-1885 Amsterdam, workman, s.o. Fredrik Rashorn and Sara Smit
Child from (1):
 1. Gerardus Carolus Giebing, born 27-3-1848 Amsterdam ==>> see (V.3.4.1.1)


- - - cousins to 1st degree


(IV-10 wordt IV.3.5.2) Jan VAN DOORNIK, son of (III-6 wordt III.3.5), born ca.1815 Enkhuizen, died before 1888, bricklayer, 'baander', Dutch Reformed;
married 20-10-1833 Enkhuizen to:
Grietje JONGEJEUGD, born 27-6-1815 Andijk, shopkeeper, died 2-3-1888 Enkhuizen, daughter of Simon Jongejeugd and Engeltje Groen. This family lived at Hoenderpad (1836), Hennegat (1840), Zuiderhavendijk (1866) and Grietje as widow at Wortelmarkt (1888).
children born Enkhuizen:
 1. (Antje, born june 1834 and died 28-9-1834 Enkhuizen)
 2. Antje van Doornik, 20-1-1836; married 15-5-1856 Enkhuizen to Johannes Petrus Roosendaal (born 5-2-1833 Enkhuizen, son of Jan Roosendaal and Hendrica van Bogel) ==>> 11 kids
 3. Engeltje van Doornik, 11-3-1838 ==>> see (V-17 wordt V.3.5.2.3)
 4. Petronella van Doornik, 11-11-1839, married 13-2-1862 Enkhuizen to Klaas Herder, fisherman, born Enkhuizen, son of Pieter Jansz Herder and Hendrikje Krol
 5. (Simon, ca.1842, died 27-7-1851 Enkhuizen)
 6. Iefje van Doornik, ca.1844, married 4-8-1871 Hoorn to Klaas Mol, born 17-10-1840 Hoorn, died 19-1-1872 Rotterdam, son of Barend Mol and Cornelia Jonkman
 7. (Sijtje, born dec.1846 Enkhuizen, died 5-11-1847 Enkhuizen)
 8. Hendrik van Doornik, ca.1848 ==>> see (V-18 wordt V.3.5.2.8)
 9. Sijtje van Doornik, 17-2-1851, married 17-5-1874 Alkmaar to Jan Kroon
 10. (Simon, 15-3-1853, died 26-7-1866 Enkhuizen)
 11. Andries van Doornik, 25-2-1855 ==>> see (V-19 wordt V.3.5.2.11)
 12. (Pieter, 8-9-1858, died 22-7-1866 Enkhuizen)

- - - brothers


(IV-11 wordt IV.3.5.4) Andries VAN DOORNIK, son of (III-6 wordt III.3.5), born ca.1820, died 1-1-1860 Enkhuizen, 'baander' at Apenspel ('44), died 1-1-1860 Enkhuizen;
married 29-8-1841 Enkhuizen (witness Hendrik Reuvers) to:
Jannetje BOUWMAN, born 1809 Enkhuizen, died 21-3-1862 Enkhuizen, daughter of Jacob Bouwman (netmaker) and Lammertje Frans
children:
 1. (Pieter, born 1844 and died 9-7-1844 Enkhuizen, 5 weeks old)
 2. (Jacob, born ?-5-1845 and died 12-5-1845 Enkhuizen, 12 hours old)
 3. Lammertje van Doornik, born 1846 Enkhuizen; married 2-5-1869 Edam Barend Koeleman, warmoezier, born 1848 Edam, son of Dirk Koeleman and Cornelia Klinkenberg
 4. Pieter van Doornik, born ca. 1851 Enkhuizen ==>> see (V-20 wordt V.3.5.4.4)

- - - brothers


(IV-12 wordt IV.3.5.5) Simon VAN DOORNIK, son of (III-6 wordt III.3.5), born 2-10-1822 Enkhuizen, died 3-7-1874 Enkhuizen, labourer;
married (1) 29-10-1848 Enkhuizen to:
Magdalena ("Magdiena") ROOSENDAAL, maid, born ca.1825, died 15-4-1856 Enkhuizen, daughter of Jan Roosendaal and Hester Aardema;
married (2) 12-11-1857 to:
Grietje BAKKER, born 2-10-1830 Urk, died 1-9-1874 Enkhuizen, daughter of Reijer Bakker and Baukje Kroon
children from (1):
 1. Pieter Van Doornik, born 4-3-1850 Enkhuizen, died 26-7-1912 Hoorn, bricklayer, woodtrader, married 22-3-1873 Warder to Sijtje Bakker (d.o. Cornelis Bakker and Hilgond Dop) ==>> (Cornelis b.1886 X Anna Elisabeth Wonder)
 2. Jan Van Doornik, born ca.1852 Enkhuizen ==>> see (V-21 wordt V.3.5.5.5.2)
 3. (Ester, born 1854 Enkhuizen, died 23-5-1856 Enkhuizen)
 4. (Hendrik Jan, born feb. 1856, died 5-6-1856)
children from 2nd marriage:
 1. (Andries, born 1859, died 25-12-1862 Enkhuizen)
 2. (Baukje (twins), born may 1861, died 29-8-1861 Enkhuizen)
 3. (Hendrik (twins), born may 1861, died 16-8-1861 Enkhuizen)
 4. Hester Van Doornik, born 1863 Enkhuizen, married 17-8-1904 Amsterdam to Hendrik Arend Gerardus van Heune (at marriage 3 children were accepted), born 1862, son of Anthonie van Heune and Margaretha Catrina van Leeuwen
 5. (Reijer, born aug. 1865 Enkh., died 17-9-1865 Enkh.)
 6. Andries Van Doornik, born 1867 Enkh., timberman, married 22-12-1892 Warder to Maartje Wester, born 1872 Warder, daughter of Klaas Wester and Trijntje Kramer
 7. Baukje Van Doornik, born 1869 Enkh., married (1) 1-5-1890 Enkh. Hendrik Smit, born 1865 Enkh. son of Pieter Smit and Sijke Frankfort (divorced 28-6-1897); married (2) 24-2-1926 Amsterdam to Hendrik de Bruin, born 10-2-1864 Wonseradeel, son of Age de Bruin and Sytske van der Molen
 8. (dead at birth 18-8-1870 Enkhuizen)
 9. (trilling, dead at birth 8-4-1872 Enkhuizen)
 10. (dead at birth 30-8-1874 Enkhuizen)

- - - brother/sister


(IV-12a wordt IV.3.5.6) Aafje Van Doornik, daughter of (III-6 wordt III.3.5), born 1925, died 27-3-1873 Hoorn,
married 4-7-1847 Enkhuizen
Hendrik van der Woude, born 1823 Avereest, died 25-6-1896 Hoorn, son of Pieter van der Woude and Aaltje Langenberg
Children:
 1. Aaltje van der Woude, born 1846 Enkhuizen, died 22-9-1916 Hoorn; married Hendrik Coenraad van Brussel, died before 1916 
 2. Pieter van der Woude, born 1857 Zuidwolde, died 25-7-1895 Alkmaar; married catharina Dekker, died before 1895

- - - sisters


(IV-13 wordt IV.3.5.8) Wijntje/ Weintje VAN DOORNIK, daughter of (III-6 wordt III.3.5), born 18-9-1829, died 7-12-1897 Enkhuizen, inn-keeper ("tapster");
married (1) 16-10-1851 Enkhuizen to:
Tjalling VAN MARLE, born 15-12-1829 Enkhuizen, died 23-11-1868 Enkhuizen, son of Wouter Tjallings van Marle and Gerritje Harlaar;
married (2) 2-11-1876 Enkhuizen to:
Cornelis BAKKER, born 1833 Enkhuizen, died 2-3-1914 Enkhuizen, son of Albert Bakker and Johanna Hulst, widower of Antje van Marle, he married (3) 1899 Fempje van Dok
children of (1):
 1. (Wouter, born 1853 Enkhuizen, died 8-9-1855 Enkhuizen)
 2. Antje, born 12-2-1854 Enkhuizen
 3. Wouter van Marle, born 6-6-1856 Enkhuizen, married Johanna Goos, born 7-4-1858 Enkhuizen, died 11-2-1932 Den Helder, daughter of Bartel Goos and Antje Hart ==>> (Grietje, 1886)
 4. Gerretje van Marle, born 20-7-1858 Enkhuizen (father unknown) ==>> see (V-22 wordt V.3.5.8.4)
 5. Petronella, born 1-11-1861 Enkhuizen
 6. (Cornelis, born nov. 1863, died 1-2-1864 Enkhuizen)
 7. (Cornelia, born ca. 1865 Enkhuizen (father unknown), died 1-4-1866 Enkhuizen)

- - - sister/brother


(IV-14 wordt IV.3.5.9) Roelof VAN DOORNIK, son of (III-6 wordt III.3.5), born 8-10-1833, bricklayer Oudendijk, died 1893 Koggenland;
married (1) 16-11-1854 Enkhuizen to:
Dirkje KLOK, born 26-2-1827 Kwadijk, died 16-3-1861 Enkhuizen, daughter of Willem Arendsz Klok and Trijntje Jans Fekke she left to Oudendijk in 1854?;
married (2) 6-1-1862 Enkhuizen to:
Leentje VAN LEIJEN, born ca.1834, daughter of Guurtje van Leijen
child from (1):
 1. Trijntje Van Doornik ==>> see (V-23 wordt V.3.5.9.1)
child from (2):
 1. (Pieter, born 1864 Enkh., died 20-10-1865 Enkh.)
 2. Pieter Van Doornik, born ca.1867 Enkhuizen, bricklayer, died 24-7-1949 Enkh., married (1) 9-7-1891 Enkh. to Johanna Brouwer, born 1869 Enkh., d.o. Jan Brouwer and Jansje Simons; married (2) 5-6-1913 Enkh. to Maartje Mantel, born 1870, died 11-8-1941 Enkh., d.o. Dirk mantel and Maretje Brouwer
 3. Weintje Van Doornik, born 17-9-1869 Enkh., married 5-12-1895 Enkh. to Pieter Dam, born 28-2-1873 Westwoud, died 17-3-1949 Enkh., laborer, son of Pieter Dam and Elizabeth Raven
 4. (Jan, born 1-3-1872 Enkh., died 12-3-1872 Enkh.)
 5. Aafje Van Doornik, born 1873 Enkh., married 18-7-1890 Hoorn Albert Kuiper, born 1864 Hoorn, son of Johannes Kuiper and Elisabeth Kolkman
 6. Hendrika Van Doornik, born ca.1873 Enkhuizen, married 13-5-1895 Enkhuizen to Pieter Blok, shipper and craneworker, born 2-3-1873 Enkhuizen, son of Willem Blok and Johanna Hendrika Kok
 7. Roelof Van Doornik, born 1876 Enkh., bricklayer, builder, married 26-5-1898 Enkh. to Aaltje Bakker, born 1877, daughter of Roelof Bakker and Neeltje Weel ==>> (Leentje 1898, marr.1922 to Frans Smit)### generatie 5 ###


(V-13 wordt V.3.1.3.3) Pieter ZWART, son of (IV-8), born 1843 Enkhuizen, shoemaker Barneveld, died 24-3-1915 Barneveld;
married (1st) 23-10-1873 Barneveld to:
Anthonia Gijsberta TEN HOVEN, born 1847 Barneveld, died 29-7-1884 Barneveld, daughter of Gijsbert ten Hoven and Annetje Marris;
married (2nd) 31-10-1884 Barneveld to:
Hendrikje VAN DE BEEK, born ca.1853, died 14-9-1926 Barneveld, daughter of Jannes van de Beek and Aaltje Doppenberg;
children from (1) born in Barneveld:
 1. Melchert Zwart, born 10-3-1874 ==>> see (VI-17 wordt VI.3.1.3.3.1)
 2. Antje Zwart, born 15-9-1875 ==>> see (VI-18 wordt VI.3.1.3.3.2)
 3. Trijntje Zwart, born 1878 ==>> see (VI-19 wordt VI.3.1.3.3.3)
 4. (Gijsbertha, born 1880, died 19-1-1898 Hilversum)
 5. (Elisabeth, born 1882, died 25-7-1884 Barneveld)
 6. (Pieter, born1884, died 23-7-1884 Barneveld)

- - - cousins to 2nd degree


(V.3.4.1.1) Gerardus Carolus Giebing (1848-1925), s.o. (IV.3.4.1) Maria Pijsteker and Gerardus Hendricus Giebing, born 27-3-1848 Amsterdam, died 25-3-1925 Bloemendaal, taylor, lakstoker;
married 9-5-1888 Amsterdam
Grietje Oom (1865-?), born 8-3-1865 Zijpe, died before 1915, d.o. Klaas Oom and Willempje Geel
Children, born Amsterdam:
 1. Gerardus Carolus Giebing, 12-9-1888, died after 1991
 2. (Willem Maritus, 6-9-1889 and died 19-9-1889 Amsterdam)
 3. Wilhelmina Maria Giebing, 9-6-1891; married 21-7-1915 Amsterdam (divorced 11-8-1930) Johannes Bartholomeus Cras, born 1894 Nieuwer-Amstel, betonwerker, s.o. Jules Caesar Auguste Cras and Antonia Berendsen 
 4. Stephanus Franciscus Giebing, born 1894, died after 1915, betonijzervlechter; married 30-5-1923 Amsterdam Margaretha Mathilda Meijer, born 1902 Amsterdam, d.o. Jan Philippus Meijer and Neeltje Haller


- - - cousins to 2nd degree


(V-17) Engeltje VAN DOORNIK, daughter of (IV-10), born Enkhuizen 11-3-1838;
married 6-11-1862 Enkhuizen to:
Cornelis MENSCH, labourer, born 1830 Enkhuizen, son of Jan Mensch and Leepje Zwier
children born Enkhuizen:
 1. Albert Mensch, born ca.1866, married 11-5-1893 Enkhuizen to Gerritje de Jong, born ca.1863
 2. Jan Mensch, born ca.1866 ==>> see (VI-22)
 3. Grietje Mensch, born ca.1867 ==>> see (VI-23)
 4. Jantje Mensch, born ca.1874, married 6-6-1901 Enkhuizen to Klaas Spaan, born ca.1876
 5. Cornelis Mensch, born ca.1880, copper worker, married 5-11-1903 Enkhuizen to Wilhelmina Schenk, born ca.1880
 6. Hendrik Jan Mensch, born ca.1883, vegetable dealer, married 18-5-1905 Enkhuizen to Aaltje Sietses, born ca.1883

- - -brother/sister

(V-18) Hendrik VAN DOORNIK, son of (IV-10), born Enkhuizen ca.1848, bricklayer, builder, died after 1922;
married 27-3-1873 Enkhuizen to:
Aafje KAREMAKER, born 1855 Enkhuizen, daughter of Jan Karemaker (fish dealer) and Alida Horsman;
children:
 1. Petronella Van Doornik, born ca.1879, married 3-12-1903 Enkhuizen to Evert Lens, born ca.1875
 2. Jantje Van Doornik, born ca.1881, married 25-4-1907 Enkhuizen to Johannes Bijl, born ca.1875
 3. Engeltje Van Doornik, born ca.1891, married (1st) 18-11-1915 Amsterdam to Willem Bartholdus Kok, born ca.1891; married (2nd) 7-9-1922 Amsterdam to Johan Hendrik Jansen, born ca.1890
 4. Gerrit Jan Van Doornik, born ca.1893 Enkhuizen, violin player (1924), married 22-10-1924 Amsterdam (divorced) to Betje Simons, born ca.1904

- - -brothers

(V-19) Andries VAN DOORNIK, son of (IV-10), born Enkhuizen 25-2-1855, labourer, died 25-2-1855 Enkhuizen;
married 27-4-1876 Enkhuizen to:
Femmetje POST, born 26-1-1849 Urk, died 18-10-1905 Enkhuizen, daughter of Albert Post (fisherman) and Marretje Timmerman;
child Van Doornik
 1. Jan Van Doornik, born 29-11-1876 Enkhuizen, died 15-7-1956 Enkhuizen, married 16-7-1903 Enkhuizen to Antje Dam, born 15-2-1879 Westwoud, died 8-3-1958 Grootebroek, daughter of Pieter Dam and Elizabeth Raven ==>> (Pieter 1915-1993 x Aafje Appel 1915-1978)

- - - cousins to 1st degree

(V-20) Pieter VAN DOORNIK, son of (IV-11), born ca.1851 Enkhuizen, died 18-8-1924 Den Helder;
married 28-6-1877 Den Helder to:
Cornelia Adriana SLOOT, born 31-3-1847 Den Helder, daughter of Klaas Sloot and Elisabeth van Willige
child Van Doornik:
 1. Nicolaas Van Doornik, born ca.1880 Den Helder, married 14-8-1919 Den Helder to Jannetje Leen, born ca.1878 Den Helder, daughter of Giel Leen and Susanna Hendrikse

- - - cousins to 1st degree

(V-21) Jan VAN DOORNIK, son of (IV-12), born 7-2-1852 Enkhuizen, bricklayer, died 18-3-1895 Amsterdam;
married (1) 3-12-1876 Blokker to:
Maartje SCHERMER, born ca.1853 Blokker, daughter of Frederik Schermer and Geertje Dol
married (2) 22-12-1887 Blokker to:
Maria Wilhelmina Kroon, born 20-2-1852 Blokker, died 2-1-1935 Utrecht, daughter of Cornelis Kroon and Maria Wilhelmina Kloek
children from (1):
 1. Simon, born 30-12-1877 Nieuwe Niedorp
 2. Heertje Van Doornik, born 24-2-1880 Blokker, died 25-1-1936 Amsterdam, winetrader, married 28-4-1903 Sint Maarten to Grietje Schollee ==>> (3 children)

child from (2):
 1. Jan Van Doornik, born 14-4-1889 Blokker, died 1937 Canada, winetrader, married (1) 12-3-1914 Amsterdam to Cornelia Margaretha Timmerman (divorced 6-8-1920), born 23-2-1894 Hoorn, died 1931, d.o. Cornelis Timmerman and Sijtje Kuin ==>> (2 children); married (2) 2-6-1921 Amsterdam to Alida Bunnink, born 1898 Amsterdam, died 1975, d.o. Gijsbertus Ludovicus Bunnink and Anna Eleanora Ackers


- - - cousins to 1st degree

(V-22) Gerretje VAN MARLE, daughter of (IV-13), born 20-6-1858 Enkhuizen (father unknown), died 15-10-1936 Amsterdam;
married 27-11-1884 Enkhuizen to:
Jan ROOSENDAAL, born 8-6-1859 Enkhuizen, died 19-1-1928 Amsterdam, bricklayer Amsterdam (1919: Vrolikstraat 124), the family was Roman Catholic, son of Johannes Petrus Roosendaal and Antje van Doornik
children Roosendaal:
 1. Johannes, born 2-4-1885 Amsterdam
 2. Wouter Tjalling, born 31-10-1886 Amsterdam
 3. Thijs, born 14-12-1887 Amsterdam
 4. Cornelis, born 10-12-1889 Amsterdam
 5. Hendrik, born 15-4-1891 Amsterdam
 6. Wijnanda Roosendaal, born 17-2-1893 Amsterdam ==>> see (VI-24)
 7. Antje, born 25-4-1894 Amsterdam
 8. Cornelia, born 3-6-1896 Amsterdam

- - - cousins to 1st degree

(V-23) Trijntje VAN DOORNIK, daughter of (IV-14);
married to:
Abraham KROON, son of Klaas Kroon and Iske Kuijper
child Kroon:
 1. Klaas Kroon, woodsawer, later messenger of the 'Highhomereadship', married (1) 13-12-1907 Hoorn to Annegina De Haan, born Groningen, daughter of Joseph De Haan and Jaapkien Redmers, married (2) 15-10-1920 Den Helder to Johanna Kuijper, born Hoorn, daughter of Gerbrand Kuijper and Hendrica Van Ree

### generatie 6 ###


(VI-17 wordt VI.3.1.3.3.1) Melchert ZWART, son of (V-13 wordt V.3.1.3.3), born 10-3-1874, independent painter Amsterdam, died 27-11-1940 Amsterdam;
Melchert didn't care about religion, yet he had his 3 youngest children baptised Roman Catholic when they were under custody while his wife was in a sanatorium. When his first wife died he remarried, but divorced soon. He drowned when he fell in the Lijnbaansgracht, being drunk.
married (1st) 27-10-1897 Amsterdam to:
Johanna Maria WALKENBACH, born 29-1-1875 Hoorn, died 23-8-1932 Amsterdam, daughter of Johann Jacob Walkenbach and Emelia Broers;
married (2nd) 23-5-1935 Amsterdam, divorced 21-5-1937
Liekeltje PORTEN, born 17-8-1892 Workum;
children Zwart, from 1st marriage, born Amsterdam:
 1. Antonia Gijsbertha, 20-8-1897
 2. Johan Jacob, 16-2-1899, died 1969 Den Haag, married Rachel Gobets, died 1972 Den Haag
 3. Emelia, 6-6-1901
 4. Gerardus Pieter, 31-8-1902
 5. Andries Jan Daniel ("Arie"), 16-3-1904 ==>> see (VII-6 wordt VII.3.1.3.3.1.5)
 6. Johanna Maria ("Annie"), 16-7-1906, died Amsterdam, married Amsterdam to ... Brouwer
 7. Hendrik Pieter ("Henk"), 5-2-1908 ==>> see (VII-7 wordt VII.3.1.3.3.1.7)
 8. Cornelis Simon ("Cor"), 28-11-1909

- - - brother/sister


(VI-18 wordt VI.3.1.3.3.2) Antje ZWART, daughter of (V-13 wordt V.3.1.3.3), born 15-9-1875, died 27-9-1969 Hilversum;
married 4-9-1901 Hilversum to:
Gerardus HOGENBIRK, born 2-4-1878 Hilversum, died 4-9-1946 Hilversum;
children Hogenbirk
 1. Jansje, born 12-2-1902 Amsterdam, died 20-5-1988 Wateringen, married 15-8-1928 Hilversum to Peter Willem Hogervorst, born 30-12-1900, died 5-3-1976 Delft
 2. Peter Nicolaas ("Peter"), born 5-5-1906 Hilversum, died 29-3-1997 Hilversum, married 18-7-1934 Hilversum to Alice Lilian Brummelkamp
 3. Nicolaas ("Nico") ==>> see (VII-8 wordt VII.3.1.3.3.2.3)

- - - sisters


(VI-19 wordt VI.3.1.3.3.3) Trijntje ZWART, daughter of (V-13 wordt V.3.1.3.3), born 1878 Barneveld;
married 5-6-1903 Barneveld to:
Godfried VAN HARN, born 14-11-1879 Wageningen, son of Andries van Harn and Grietje van Rooijen;
children Van Harn:
 1. Hendrik, born 1899 Barneveld ==>> see (VII-9 wordt VII.3.1.3.3.3.1)
 2. Jan, born 10-1-1910 Wageningen, died 29-11-1944 Ede

- - - cousins to 3rd degree


(VI-22) Jan MENSCH, son of (V-17), born ca.1866 Enkhuizen;
married 15-5-1890 Enkhuizen to:
Dirkje MOSCH, born ca.1866
children Mensch:
 1. Engeltje, born 28-1-1891, died 31-5-1966 (grave Enkhuizen), married to Jan de Vries, born 20-3-1888, died 5-2-1967 (grave Enkhuizen)
 2. Cornelis, born ca.1894, married to Johanna Vooijs, born ca.1898

- - - brother/sister

(VI-23) Grietje MENSCH, daughter of (V-17), born ca.1867;
married 14-5-1896 Enkhuizen to:
Dirk SCHUIJT, born ca.1867
children Schuijt:
 1. Wilhelmina, born 1897 (on grave: 30-12-1891!), died 24-12-1961 (grave Enkhuizen), married to Gerard Vingerhoed, born 12-3-1892, died 14-2-1967 (grave Enkhuizen)
 2. Engeltje, born ca.1898, married to Arie Vingerhoed, born ca.1895

- - - cousins to 2nd degree

(VI-24) Wijnanda ROOSENDAAL, daughter of (V-22), born 17-2-1893 Amsterdam, died 30-5-1965 Amsterdam;
married to:
Johannes DE VRIES, born 18-2-1892 Bakhuizen, died 26-4-1973 Amsterdam, son of Geert de Vries and Catharina Jacoba Hendrika Smit
child De Vries:
 1. Catharina Jacoba, born 19-5-1917 Amsterdam ==>> see (VII-11)


### generatie 7 ###


(VII-6 wordt VII.3.1.3.3.1.5) Andries Jan Daniel ("Arie") ZWART, of (VI-16 wordt VI.3.1.3.3.1), 16-3-1904, died 21-8-1993;
married Amsterdam to:
Marina BORGSTEDE, born 30-9-1911 Amsterdam, died 22-11-2006 Amsterdam
child Zwart:
 1. Franciscus Maria ("Frans"), born 27-9-1947 Amsterdam, died 1-11-1996 Hilversum, married to Emmy Spils

- - - brothers


(VII-7 wordt VII.3.1.3.3.1.7) Hendrik Pieter ("Henk") ZWART, of (VI-16 wordt VI.3.1.3.3.1), born 5-2-1908 Amsterdam, died 6-9-1981 Amsterdam;
married 18-6-1930 Amsterdam to:
Berendina Johanna ("Dien") VEENENDAAL, born 22-11-1907 Den Haag, died 18-8-2000 Almere;
children Zwart
 1. Johan Marinus ("Joop"), born 20-12-1930 Amsterdam, died 18-6-2009 Almere, married 29-8-1953 Amsterdam to Jenny Catrina Edelenbos, born 14-10-1933 Enkhuizen, died 9-6-2010 Alliston (Ontario, Canada)
 2. Berend Jan ("Berend")
 3. Hendrik Pieter ("Henk")
 4. Hendrika ("Riek")

- - - cousins to 1st degree


(VII-8 wordt VII.3.1.3.3.2.3) Nicolaas ("Nico") HOGENBIRK, of (VI-17 wordt VI.3.1.3.3.2);
married to:
Dirkje Schouten, born 14-11-1914, died 14-4-2004 Hilversum
children Hogenbirk, born Hilversum
 1. Wilhelmina Reinarda ("Reinie"), married to Jan van Loo
 2. Renger, married to Tonny Kee
 3. Annette, married to Ben van den Berg

- - - cousins to 1st degree


(VII-9 wordt VII.3.1.3.3.3.1) Hendrik VAN HARN, of (VI-18 wordt VI.3.1.3.3.3), born 1899 Barneveld;
married 25-11-1921 Barneveld to:
Derkje VAN DE KRAATS, born 1902 Ede, died 24-1-1944 Ede
children Van Harn
 1. (Derk, born Feb. 1924 Barneveld, died 27-2-1942 Ede)
 2. (Derk, born Aug. 1942 Ede, died 26-6-1943 Utrecht)

- - - cousins to 4th degree


(VII-11) Catharina Jacoba DE VRIES, daughter of (VI-24), born 19-5-1917 Amsterdam;
Hendrikus Johannes ZWAAN, born 12-12-1920 Amsterdam, son of Leendert Zwaan and Cornelia Böhne
children Zwaan:
 1. Leendert, born 26-4-1946 Amsterdam, married 29-10-1969 Amsterdam to Jane Thea Hoogeboom, born 25-3-1946 Alkmaar, daughter of Theodorus Marinus Hoogeboom and Adriana Arnolda Anna Maria van Puijfelik
 2. Johan, born 30-12-1955 Amsterdam, married 21-4-1993 Amsterdam to Anna Vonk, born 17-4-1947 Amsterdam, daughter of Johannes Andreas Vonk and Jacoba Johanna Lourens

21 January 2017

MORNE ~ morning, tomorrow


Varieties in modern languages:

morning - English
Morgen - German
morgen, ochtend - Dutch, Danish, Norse
morgon - Swedish
morgun - Icelandic
moarn - Frisian
môre, more, oggend - Afrikaans

tomorrow - English
morgen - German, Dutch
i morgen - Danish, Norse
i morgon - Swedish
á morgun - Icelandic
moarn - Frisian
môre, more - Afrikaans

Varieties in the OLB:

MORNE - tomorrow - 6
BY MORNE - by morning, in the morning - 3
THES MORNES - in the morning - 2
MÔRNE.RÁD, MORNERÁD - morning-red, red of dawn - 1,4,5
(OGTIN.S - in the morning - 7)1 [009/18]
FRYA WAS WIT LIK SNÉI BY.T MÔRNE.RÁD
Frya was white, like snow in the red of dawn ('morning-red')

2 [012/23]
THES MORNES THES MIDDÉIS ÀND THES ÉWENDES
in the morning, in the afternoon ('mid-day') and in the evening

3 [047/24]
BY MORNE PALDON WI OVER ET UTER.ENDE THES ASTER.SÉ
eastward ('in the morning') our boundary went to ('we poled') over the extremity ('outer-end') of the East-Sea

4 [064/08]
MÔRNE.RÁD NE KV NAVT SKÉNER
morning-red could not be more beautiful

5 [084/07]
THÉRNÉI SKIL THET MORNERÁD WITHER ANFANGA TO GLORA
then the red of dawn will start glowing again

6 [153/10]
JUD IS FRISO JOW RÉDJÉVAR. MEN MORNE WIL HI JOW KÀNING WERTHA
Friso is your counsellor, but tomorrow he will be your king

~ ~ ~

7 [206/02]
OGTIN.S KVN MÀN FON THÉRE BURCH ALLÉNA ÉNE GLANDERE HÁPE SJAN
in the morning one could only see a glowing heap of (what was left of) the burg

20 December 2016

ÉWEND or ÉVIND ~ eve, evening

"Vismarkt bij avond" (fish-market in the evening)
by Egbert Lievensz. van der Poel, ca.1650 (crop)
Modern languages:
eve, evening - English
avond - Dutch
Abend - German
aand - Afrikaans
aften - Danish
afton (or: kväll) - Swedish
(kveld - Norse)
(kvöld - Icelandic)
(jûn, joun - Frisian)

Old varieties:
āƀand - Old Saxon
āband - Old High German
āvend, ēvend - Old Frisian
ǣfen - Old English
aptann - Old Norse
afton, aftan, aptan - Old Swedish

From English etymology site:
evening (n.) from Old English æfnung "the coming of evening, sunset, time around sunset," verbal noun from æfnian "become evening, grow toward evening," from æfen "evening" (see eve).
eve (n.) c. 1200, eve "evening," especially the time between sunset and darkness, from Old English æfen (...) Old Saxon aband, Old Frisian ewnd, Dutch avond, Old High German aband, German Abend, Old Norse aptann, Danish aften (...)
Dutch etymology states that the origin is unclear:
"Volgens een recente theorie wijzen de ongewone wisselingen en de beperkte verspreiding van het woord op niet-Indo-Europese herkomst." (According to a recent theory, the uncommon changes/varieties and the limited spread of the word suggest a non-Indo-European origin.)

OLB has three fragments with the word, in two varieties:

1 [012/23] Frya's Tex
THES MORNES THES MIDDÉIS ÀND THES ÉWENDES

2 [047/25] bad times; on all burgs
BY ÉVIND AN THENE MIDDEL.SÉ

3 [198/07] black Adel
HWAND .S.ÉWENDIS FON THÉRE SELVARE DÉI

What is the more pure form, ÉWEND or ÉVIND? É means water elsewhere and WENDA/ WENDE also occur. I have no answer for now. This post is for future reference.

09 December 2016

ÉVIN and Minno's inconsistency

ÉWA SÉIT AK. É.LIK WÉTER.LIK. RJUCHT ÀND SLJUCHT
AS WÉTER THAT THRVCH NÉN STORNE.WIND JEFTA AWET OWERS VRSTOREN IS

On page 32, the old sea-king, visionary and philosopher Minno writes:

[032/01]
THÀT WORD ÉWA IS TO FRÁN VMBE AN MÉNA SÉKA TO NOMANDE. 
THERVMBE HET MÀN VS ÉVIN SEZA LÉRTH.
The word "ÉWA" is too sacred for common use,
therefore we have learned to say "ÉVIN" (even).


But at the very end of his writings, he does exactly that: use ÉWA commonly, where it might just as well have been ÉVIN. As far as I could see, this is the only instance in the whole OLB where ÉWA is used in this way. Did Minno (or one of the copyists) make a joke or a mistake here?

[040/07]
HWAND THÀT HJA FVL SEND MITH FALSKA RENKA. 
ÉWA TO FRÉSANE AS HJARA SWETE WINA MITH DÉJANDE FENIN.
because they are full of false tricks, 
evenly (he uses the word ÉWA) to be feared as their sweet wine with deadly poison.

English etymology-site about even (adj.):
Old English efen "level," also "equal, like; calm, harmonious; equally; quite, fully; namely," [...] Old Saxon eban, Old Frisian even "level, plain, smooth," Dutch even, Old High German eban, German eben, Old Norse jafn, Danish jævn, Gothic ibns [...]
Etymologists are uncertain whether the original sense was "level" or "alike." Used extensively in Old English compounds, with a sense of "fellow, co-" (as in efeneald "of the same age;" Middle English even-sucker "foster-brother"). [...]

Other uses in OLB of ÉVIN/ÉVEN/EVIN/EVEN, often in combination with AS/ALS/ALSA/LIK and BLÍD (with improvised, close-to-original translations):

(just) like, (just) as, evenly, as ... as/so, equally, etc.

[001/23]
ÉVIN AS IK EN WRENTLIKE FOLK.S MODER WÉSEN WÉRE
just like if I had been a true Folk-Mother

[014/005]
J SKILUN THAN ÉVIN FRY BILYVA FON VNFRYA WELD 
AS JVWA SWITE RINSTRAMA FON THÀT SALTE WÉTER THÉR ÀNDELÁSE SÉ
then you would remain evenly free of forced dominance 
as your sweet rivers from the salt water of the endless sea

[033/25]
THA KRÉKALANDER HJA TOMET EVEN HÀRDE MINADE AS VS AJN FOLK
the Creeklanders loved her almost as much as our own folk

[035/06]
THÉR EVEN LIK HI IN KÀRKA ÀND HOLA HÉMA
who, just like he, live in churches and holes

[035/12]
HJARA BLOD UT TO SÛGANE. ÉVEN AS VAMPÍRA DVA
suck their blood, like bellyworms do

[046/07]
DAHWILE WY VSA ALDER ALDESTA SKRIFTUN ÉVIN RÉD LÉSA MÜGA
AS THÉRA THÉR JESTER SKRÉVEN SIND
while we can read our very-oldest scripts as easily 
as those that were written yesterday

[065/10]
GVNGON HJA EVIN DRIST VPPER BURCH LÁS
just as rashly they attacked the burg

[067/09]
KÀLTA THÉR NÉI.T SEZE. ÉVEN.BLÍD VPPET WÉTER AS VPPET LAND HLÁPA MACHTE
Kelta, who allegedly could walk just as easily on water as on land

[070/04]
THÉRVMBE SEND THA É.LANDA EVIN BLÍD RÁWER É.LANDA AS JON.HIS É.LANDA HÉTEN
therefore, the islands are just as easily called Robber-Islands, as Jon's-Islands

[088/08]
ÉVIN MILD FÁR AL HJARA BERN
equally generous to all her children

[102/23]
ÉVIN THA ALDA FON DÉGUM
evenly the old-of-days (the same applies to the elderly)

[111/18]
ÉVIN AS TO LYDA.HIS.BURCH
just like at Lyda's-Burgh

[112/21]
DÁNA IST KVMEN THÀT HJA SÉR WICHANDLIK EWRDEN SEND. 
MEN TOMET ÉVIN DVM SEND ASET KWIK THÀT HJA FÀNSA 
ÀND ÉVIN ERM AS THA TWISK.LÁNDAR HWÉR MITH HJA ORLOGE
The end result is, that they have become very brave, 
but almost as dumb as the animals they catch 
and as poor as the Twisklanders they fight.

[115/14]
ÉVIN SA THET WILDE HORS SINA MÀNNA SKED. 
NÉI THÀT HETH SINA RIDDER GERS.FALLICH MÁKAD HETH. 
ÉVIN SÁ SKEDDE JRTHA HJRA WALDA ÀND BERGA
Just like the wild horse shakes its mane, 
after throwing its rider in the grass, 
so Earth shook her woods and mountains.

[123/05]
VS LÁN SKOLD.VS ÉVIN BLÍD TO DÉLATH WRDE
our wage would be paid to us just as willingly (either way, we would be rewarded)

[139/29]
THAT.ER ÉVIN VNFORSTOREN WRDE THÀT KALDE STÉN
that he becomes as imperturbable as cold stone

[150/32]
ÉVIN AS.ER HETTO NÉI KATTA.BURCH SKIKTE
just like he sent Hetto to Kattaburgh

[157/21]
ÉVIN AS A.POL.LÁNJA BISKOJADON HJA ÀFTERNÉI LYDA.S BURCH ÀND ET ALDER.GÁ
just like Apollania, they afterwards visited Lydasburgh and the Alderga

[159/25]
ÉVIN BLÍD AS.T SÉD THÉRA GODA KRÛDUM FON VNDERNE GRVND UT VNTKÉMTH (...) 
ÉVEN BLÍD BRENGTH TÍD THA SKADLIKA KRUDA AN.T LJUCHT
Just as the seed of good herbs springs up from the ground (...)
so time brings to light the harmful seed

[160/26]
THÉRTHRVCH MÉI THAT ÉNE FOLK THÀT ÔRE FOLK ÉVIN MIN FORSTÁN
AS THJU KV THENE HVND ÀND THI WOLF THÀT SKÉP
as a result, the one folk can just as little understand the other folk,
as the cow the dog and the wolf the sheep

[161/15]
SÁ DVATH STV ÉVIN ALSA
then you must do just the same

[161/30]
THAT FRYA.S JEFTHA GOD.IS TÁLE HIR ÉVIN VNFORLETH BIHALDEN IS
that Frya's or God's language was preserved equally undamaged here

[165/03]
ÉVIN ALS WY.T FRÁNA LJUCHT FON FÀSTA VPHOLDA.
ÉVIN SÁ HOLDON SE ÔLLERWECHS FJUR IN HJARA HÛSA VP
just like we uphold the sacred light of Festa,
so they hold up fire in all their houses

[191/01]
ÉVIN AS THAM MITHA MÀNNUM INOVIR THA HÛSHALDNE WELDE 
GVNG.ER MITH THA KÀNINGGAR INOVIR HJARA STÁT AND FOLKAR DVAN
just like it ruled over the households through the men
it went on ruling over their state and peoples through the kings

[195/19]
THÁ WILD.ER ÉVIN GOD SIN AMBT BIHALDA
then he wished to retain his office as well

[209/01]
LÉTAR HÀVON HJA FON.ET SLÁVONA FOLK WIVA RÁVATH ÉVIN SA THA HLITHÁWAR
later they have stolen wives from the Slave-folk, just like the Hlitháwar